چمن مصنوعی سال‌ها است که در استادیوم‌ها و فضاهای ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پوشش محوطه به لحاظ ظاهری به چمن طبیعی بسیار نزدیک است. به همین علت این روزها محوطه سازی با چمن مصنوعی و یا استفاده از آن در زمین‌های بازی نیز به روشی بسیار معمول و محبوب تبدیل شده است. این […]

ادامه مطلب