میز محوطه

فیلتر کردن

فیلتر کردن

میز جلو مبلی حصیری بورنووی مدل نوادا

۵,۱۹۴,۰۰۰ تومان۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان
میز تاشو فضای باز کادو مدل B

میز تاشو فضای باز کادو مدل B

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
میز تاشو فلزی

میز تاشو فلزی

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
میز  مدل ایپکا

میز مدل ایپکا

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
میز فلزی جا چتری دار

میز فلزی جا چتری دار

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
میز بار فلزی دو تا سه نفره نهالسان

میز بار فلزی دو تا سه نفره نهالسان

۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
میز ناهارخوری فلزی تاشو دو تا چهار نفره نهالسان

میز ناهارخوری فلزی تاشو دو تا چهار نفره نهالسان

۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان

میز بار حصیری بورنووی مدل ویکتوریا

قیمت اصلی ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۵۱۵,۰۰۰ تومان است.

میز جلو مبلی حصیری بورنووی مدل فلوریدا

قیمت اصلی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۷۸۰,۰۰۰ تومان است.

میز جلو مبلی حصیری بورنووی مدل فلوریدا یو شکل

قیمت اصلی ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان است.

میز جلو مبلی مستطیلی حصیری بورنووی

قیمت اصلی ۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۸۹۰,۲۰۰ تومان است.

میز مستطیل پایه کنار حصیری بورنووی

قیمت اصلی ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۷۰۱,۶۰۰ تومان است.

میز گرد حصیری بورنووی مدل رز

قیمت اصلی ۶,۶۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۵۵۱,۳۰۰ تومان است.

میز بار مربع تمام بافت حصیری بورنووی

قیمت اصلی ۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴,۵۵۳,۰۰۰ تومان است.

میز دایره ای حصیری بورنووی مدل آرامیس

قیمت اصلی ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۵۴۶,۰۰۰ تومان است.

میز بار مستطیلی حصیری بورنووی کد۱۹

قیمت اصلی ۱۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷,۲۹۷,۰۰۰ تومان است.

میز مستطیلی حصیری بورنووی مدل موناکو

قیمت اصلی ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان است.

میز مستطیلی حصیری بورنووی مدل بالی

۱۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۷۴,۰۰۰ تومان

میز مربعی حصیری تراس بورنووی

قیمت اصلی ۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۶۷۳,۰۰۰ تومان است.

میز گرد حصیری فضای باز بورنووی

۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان

میز حصیری مستطیلی فضای باز بورنووی

۱۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۳۶,۰۰۰ تومان

میز و صندلی حصیری کم جا بورنووی مدل تونس

۶,۱۲۵,۰۰۰ تومان۲۱,۲۶۶,۰۰۰ تومان

صندلی و میز بار حصیری بورنووی مدل کازا

۴,۷۷۲,۶۰۰ تومان۳۳,۲۵۱,۴۰۰ تومان

صندلی و میز بار حصیری بورنووی مدل کاپری

۴,۲۸۲,۶۰۰ تومان۴۲,۹۹۲,۶۰۰ تومان