میز رستوران و کافی شاپ

فیلتر کردن

فیلتر کردن
میز کنار مبلی محوطه نهالسان مدل زمرد

میز کنار مبلی محوطه نهالسان مدل زمرد

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
میز ترولی فلزی نهالسان

میز ترولی فلزی نهالسان

۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
میز تاشو فضای باز کادو مدل B

میز تاشو فضای باز کادو مدل B

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ست میز و صندلی ناهارخوری شش نفره چوبی

قیمت اصلی ۱۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۲۶۶,۵۰۰ تومان است.

ست میز و صندلی بار و اپن دو نفره فلزی

قیمت اصلی ۸,۹۰۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۴۵۵,۹۵۰ تومان است.
میز تاشو فلزی

میز تاشو فلزی

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
میز  مدل ایپکا

میز مدل ایپکا

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
میز فلزی جا چتری دار

میز فلزی جا چتری دار

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
میز پایه چوبی مربع

میز پایه چوبی مربع

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
میز پایه چوبی دایره

میز پایه چوبی دایره

۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
میز پایه چوبی مستطیل

میز پایه چوبی مستطیل

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
میز ناهارخوری فلزی شش نفره نهالسان طرح دو پایه

میز ناهارخوری فلزی شش نفره نهالسان طرح دو پایه

۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان
میز بار فلزی دو تا سه نفره نهالسان

میز بار فلزی دو تا سه نفره نهالسان

۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶,۷۶۰,۰۰۰ تومان
میز ناهارخوری فلزی تاشو دو تا چهار نفره نهالسان

میز ناهارخوری فلزی تاشو دو تا چهار نفره نهالسان

۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان
میز گرد پایه چدن آنتیک

میز گرد پایه چدن آنتیک

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
میزغذاخوری آذین پلی نور مدل مربع

میزغذاخوری آذین پلی نور مدل مربع

۲,۹۹۸,۰۰۰ تومان۴,۲۷۰,۰۰۰ تومان
میزعسلی جلومبلی سوآرز آذین پلی نور مدل دوبل

میزعسلی جلومبلی سوآرز آذین پلی نور مدل دوبل

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴,۲۷۴,۰۰۰ تومان
میزغذاخوری سوآرز آذین پلی نور مدل مخروطی

میزغذاخوری سوآرز آذین پلی نور مدل مخروطی

۷,۱۱۷,۰۰۰ تومان۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان
میزغذاخوری سوآرز آذین پلی نور مدل کروی

میزغذاخوری سوآرز آذین پلی نور مدل کروی

۲,۷۷۱,۰۰۰ تومان۴,۰۴۲,۰۰۰ تومان
میز نورانی آذین پلی نور کمر باریک مدل گرد

میز نورانی آذین پلی نور کمر باریک مدل گرد

۲,۸۵۷,۰۰۰ تومان۴,۱۲۷,۰۰۰ تومان
میز نورانی آذین پلی نور کمر باریک مدل مربع

میز نورانی آذین پلی نور کمر باریک مدل مربع

۲,۸۵۷,۰۰۰ تومان۴,۱۲۷,۰۰۰ تومان
میز نورانی سوآرز آذین پلی نور مدل مخروطی

میز نورانی سوآرز آذین پلی نور مدل مخروطی

۲,۰۳۲,۰۰۰ تومان۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان
میز نورانی سوآرز آذین پلی نور مدل اردور

میز نورانی سوآرز آذین پلی نور مدل اردور

۵,۵۲۴,۰۰۰ تومان۶,۴۴۷,۰۰۰ تومان
میز نورانی سوآرز آذین پلی نور مدل سکه ای

میز نورانی سوآرز آذین پلی نور مدل سکه ای

۳,۷۳۵,۰۰۰ تومان۵,۰۱۱,۰۰۰ تومان
میزنورانی سوآرز آذین پلی نور مدل کم عمق

میزنورانی سوآرز آذین پلی نور مدل کم عمق

۳,۷۳۵,۰۰۰ تومان۵,۰۱۱,۰۰۰ تومان
میز نورانی سوآرز آذین پلی نور مدل عمیق

میز نورانی سوآرز آذین پلی نور مدل عمیق

۳,۷۳۵,۰۰۰ تومان۵,۰۱۱,۰۰۰ تومان
میز نورانی سوآرز آذین پلی نور مدل پایه استیل

میز نورانی سوآرز آذین پلی نور مدل پایه استیل

۳,۷۳۵,۰۰۰ تومان۵,۰۱۱,۰۰۰ تومان
میز ناهارخوری چوبی تولیکا مدل رونیکا

میز ناهارخوری چوبی تولیکا مدل رونیکا

۲۹,۷۶۷,۰۰۰ تومان۵۳,۵۸۴,۰۰۰ تومان
میز ناهارخوری پایه صراحی تولیکا مدل آنت

میز ناهارخوری پایه صراحی تولیکا مدل آنت

۲۲,۱۳۷,۰۰۰ تومان۳۹,۸۳۹,۰۰۰ تومان
میز ناهارخوری طرح صراحی چوبی تولیکا مدل النا

میز ناهارخوری طرح صراحی چوبی تولیکا مدل النا

۴۳,۷۱۹,۰۰۰ تومان۵۶,۲۱۱,۰۰۰ تومان
میز ناهارخوری چوبی تولیکا مدل کیا

میز ناهارخوری چوبی تولیکا مدل کیا

۱۲,۶۳۳,۰۰۰ تومان۲۸,۴۱۶,۰۰۰ تومان
میز ناهارخوری چوبی تولیکا مدل لاریسا

میز ناهارخوری چوبی تولیکا مدل لاریسا

۲۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان۴۶,۶۴۱,۰۰۰ تومان
میز ساده فلزی نهالسان مدل پاراکس

میز ساده فلزی نهالسان مدل پاراکس

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان
میز مربعی تک پایه فلزی نهالسان

میز مربعی تک پایه فلزی نهالسان

۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان
میز مستطیلی استیل هامون

میز مستطیلی استیل هامون

۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان