دیوارپوش

فیلتر کردن

فیلتر کردن
پنل دیواری سه بعدی سنگی یاقوت مدل موج

سنگ یاقوت

پنل دیواری سه بعدی سنگی یاقوت مدل مشبک

سنگ یاقوت

پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM25پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM25

پنل داژو

پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM25

۸۳۰,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
دیوارپوش چوبی دکوراتیو سه بعدی داژو مدل M24دیوارپوش چوبی دکوراتیو سه بعدی داژو مدل M24

پنل داژو

دیوارپوش چوبی دکوراتیو سه بعدی داژو مدل M24

۸۳۰,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
دیوارپوش ام دی اف سه بعدی داژو مدل M23دیوارپوش ام دی اف سه بعدی داژو مدل M23

پنل داژو

دیوارپوش ام دی اف سه بعدی داژو مدل M23

۸۳۰,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
پنل دیواری تلویزیون سه بعدی داژو مدل M22پنل دیواری تلویزیون سه بعدی داژو مدل M22

پنل داژو

پنل دیواری تلویزیون سه بعدی داژو مدل M22

۸۳۰,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
دیوار تی وی مدرن سه بعدی داژو مدل M21دیوار تی وی مدرن سه بعدی داژو مدل M21

پنل داژو

دیوار تی وی مدرن سه بعدی داژو مدل M21

۸۹۰,۰۰۰ تومان۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
دیوارپوش شیک سه بعدی داژو مدل M20دیوارپوش شیک سه بعدی داژو مدل M20

پنل داژو

دیوارپوش شیک سه بعدی داژو مدل M20

۷۴۰,۰۰۰ تومان۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM19پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM19

پنل داژو

پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM19

۸۹۰,۰۰۰ تومان۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM18پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM18

پنل داژو

پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM18

۵۲۰,۰۰۰ تومان۸۲۰,۰۰۰ تومان
دیوارپوش سه بعدی دکوراتیو داژو مدل M17دیوارپوش سه بعدی دکوراتیو داژو مدل M17

پنل داژو

دیوارپوش سه بعدی دکوراتیو داژو مدل M17

۸۳۰,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM16پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM16

پنل داژو

پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM16

۷۴۰,۰۰۰ تومان۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
پنل سه بعدی دیوار داژو مدل M15پنل سه بعدی دیوار داژو مدل M15

پنل داژو

پنل سه بعدی دیوار داژو مدل M15

۸۳۰,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM13پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM13

پنل داژو

پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM13

۶۵۰,۰۰۰ تومان۹۶۰,۰۰۰ تومان
پنل دیواری جدید دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM9پنل دیواری جدید دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM9

پنل داژو

پنل دیواری جدید دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM9

۷۴۰,۰۰۰ تومان۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM8پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM8

پنل داژو

پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM8

۸۳۰,۰۰۰ تومان۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
پنل سه بعدی ام دی اف دکوراتیو داژو مدلM7پنل سه بعدی ام دی اف دکوراتیو داژو مدلM7

پنل داژو

پنل سه بعدی ام دی اف دکوراتیو داژو مدلM7

۷۴۰,۰۰۰ تومان۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM6پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM6

پنل داژو

پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM6

۷۴۰,۰۰۰ تومان۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
دیوار پشت تلویزیون سه بعدی داژو مدل M5

پنل داژو

دیوار پشت تلویزیون سه بعدی داژو مدل M5

۷۴۰,۰۰۰ تومان۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
دیوار تی وی سه بعدی داژو مدلM4دیوار تی وی سه بعدی داژو مدلM4

پنل داژو

دیوار تی وی سه بعدی داژو مدلM4

۷۴۰,۰۰۰ تومان۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM3پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM3

پنل داژو

پنل دکوراتیو سه بعدی داژو مدلM3

۷۴۰,۰۰۰ تومان۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
پنل دیواری مدرن دکوراتیو داژو مدل M2پنل دیواری مدرن دکوراتیو داژو مدل M2

پنل داژو

پنل دیواری مدرن دکوراتیو داژو مدل M2

۷۴۰,۰۰۰ تومان۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
پنل سه بعدی دکوراتیو داژو مدلM1پنل سه بعدی دکوراتیو داژو مدلM1

پنل داژو

پنل سه بعدی دکوراتیو داژو مدلM1

۶۴۰,۰۰۰ تومان۹۶۰,۰۰۰ تومان
دیوارپوش فومی اسپکترا مدل کایزندیوارپوش فومی اسپکترا مدل کایزن

علمدار

دیوارپوش فومی اسپکترا مدل کنیجدیوارپوش فومی اسپکترا مدل کنیج

علمدار

دیوارپوش فومی اسپکترا مدل کرلجدیوارپوش فومی اسپکترا مدل کرلج

علمدار

دیوارپوش فومی اسپکترا مدل پارکتیدیوارپوش فومی اسپکترا مدل پارکتی

علمدار

دیوارپوش خارجی آکلیر مدل کمبایندیوارپوش خارجی آکلیر مدل کمباین

علمدار

دیوارپوش خارجی آکلیر مدل یونیتدیوارپوش خارجی آکلیر مدل یونیت

علمدار

دیوارپوش خارجی آکلیر مدل اینسیگنیادیوارپوش خارجی آکلیر مدل اینسیگنیا

علمدار

دیوارپوش خارجی آکلیر مدل متریکدیوارپوش خارجی آکلیر مدل متریک

علمدار

ست دیوارپوش خارجی مجستیک کد دوازده

علمدار

ست دیوارپوش خارجی مجستیک کد یازدهست دیوارپوش خارجی مجستیک کد یازده

علمدار

ست دیوارپوش خارجی مجستیک کد ده

علمدار

ست دیوارپوش خارجی مجستیک کد نهست دیوارپوش خارجی مجستیک کد نه

علمدار

ست دیوارپوش خارجی مجستیک کد هشت

علمدار

ست دیوارپوش خارجی مجستیک کد هفت

علمدار

ست دیوارپوش خارجی مجستیک کد شش

علمدار

ست دیوارپوش خارجی مجستیک کد پنج

علمدار

ست دیوارپوش خارجی مجستیک کد چهار

علمدار

ست دیوارپوش خارجی مجستیک کد سهست دیوارپوش خارجی مجستیک کد سه

علمدار

ست دیوارپوش خارجی مجستیک کد دوست دیوارپوش خارجی مجستیک کد دو

علمدار

ست دیوارپوش خارجی مجستیک کد یک

علمدار

دیوارپوش به انواع مدرنیته پنل های دیواری اطلاق می گردد؛ همانطور که میدانید استفاده از طرح و رنگ در فضای داخلی ساختمان، تغییرات بسزایی در نما ایجاد می کند. به همین دلیل اکثر افراد پس از گذشت مدتی، اقدام به تغییر دکوراسیون و بازسازی طراحی داخلی می کنند.

مسلماً بازسازی پلن اصلی ساختمان دارای هزینه های هنگفتی است؛ البته در این راستا متریال هایی وجود دارند که با صرف هزینه های بسیار پایین، فضای داخلی ساختمان را تغییر می دهند. دیوارپوش نوعی از محصولات ذکر شده می باشد که در انواع گوناگونی قابل دسترسی است.

دیوارپوش و انواع رایج آن

دیوارپوش چوبی، سنگی و سه بعدی سه نوع از پر کاربرد ترین محصولات در این زمینه می باشند. انتخاب نوع دیوارپوش رابطه مستقیمی با سبک چیدمان و لوازم دکوراتیو خواهد داشت؛ به عنوان مثال استفاده از کاناپه و مبلمان راحتی در فضای معماری اسکاندیناوی امری معقول تلقی می گردد. در این صورت استفاده از دیوارپوش ساده و بدون طرح انتخاب مناسبی می باشد.

در مقابل معماری و طراحی کلاسیک قرار داشته که توجه ویژه‌ای به پالت های رنگی و ترکیبات آن دارد، در این زمینه بهترین انتخاب استفاده از دیوارپوش چوبی است.

نورپردازی نقش بسزایی در شکوه و ایجاد بعد در طراحی داخلی دارد؛ بنابراین می توان با استفاده از منابع گوناگون نور، زیبایی دیوارپوش ها را دو چندان نمود. به عنوان مثال استفاده از شمع به عنوان منبع نور طبیعی، بر روی کنسول اطراف دیوارپوش، فضایی کلاسیک ایجاد می نماید .

دیوارپوش سه بعدی نوع دیگری از محصولات تولید شده در این زمینه است. از دیوارپوش سه بعدی به عنوان نمونه مدرن دیوارپوش ها یاد می‌شود. بنابراین این محصول هماهنگی بسیار بالایی با فضای مدنظر ایجاد خواهد کرد.

ترکیب دیوارپوش در کنار سایر لوازم دکوراتیو

پارتیشن یکی دیگر از انواع لوازم دکوراتیو مدرن تلقی شده که هارمونیک بسیار زیادی با دیوارپوش دارد. پارتیشن ها در انواع گوناگونی قابل عرضه می باشند؛ یکی از ترند ترین نوع این محصولات پارتیشن شیشه ای بوده که در کنار دیوار پوش سه بعدی به کار می رود. وجود برجستگی و زوایای گوناگون در ساختار دیوارپوش سه بعدی نمای ایده آلی در کنار این محصول ایجاد می نماید.

یکی از فاکتورهای اساسی در انتخاب دیوارپوش و انواع آن، متراژ فضای داخلی می باشد. اگر فضای در دسترس، کمتر از مقدار مد نظر باشد، می‌توان با استفاده از تکنیک های طراحی، خطای دید ایجاد نمود و عمق بیشتری به فضا بخشید. در این راستا دیوارپوش آینه ای ابزاری بسیار کاربردی می باشد؛ ساختار آینه به کار رفته در این محصول با انعکاس نور فضا را روشن تر ساخته و از طرفی با انعکاس تصویر، عمق بیشتری در فضا ایجاد می نماید.

پالت رنگی و ترکیب رنگ ها در کنار یکدیگر، کمک شایانی در انتخاب رنگ دیوارپوش و سایر لوازم دکوراتیو خواهد کرد. در کنار طرح و اشکال موجود در دیوارپوش، رنگ زمینه نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؛ بنابراین باید در انتخاب رنگ محصول، توجه ویژه‌ای حایز نمود.

رنگ مبلمان و فرش، گزینه اصلی در انتخاب رنگ دیوارپوش محسوب می گردد. رنگ های بسیار تیره، محیط را کوچک تر از آنچه که هست نمایان می کنند؛ بنابراین اگر مبلمان تیره در چیدمان وجود دارد، بهترین انتخاب استفاده از کنتراست می باشد.

برای این منظور رنگ دیوار پوش، روشن و در تضاد با چیدمان انتخاب می گردد. دیوارپوش، پوششی مناسب و کاربردی برای استفاده در فضای داخلی ساختمان و اماکن اداری می باشد.

چرا خرید از هوم استایل

خرید لوازم طراحی دکوراسیون، بسیار امری حساس و خاص می باشد؛ چرا که بایستی از اصالت کالای خریداری شده و کیفیت آن، مطمئن شد. همچنین این لوازم می توانند همان محیطی که علاقه دارید را خلق کنند.

فروشگاه هوم استایل با ارائه خاص ترین و با کیفیت ترین لوازم، این امکان را به شما می دهد تا خریدی مطمئن را تجربه نمایید.

همچنین این فروشگاه ویژگی هایی نظیر موارد زیر را نیز دارا می باشد که می توانید با خیالی آسوده، محصول مورد نظر خود را سفارش دهید.

  • نماد اعتماد تجارت دوستاره
  • ضمانت کیفیت محصولات
  • قیمت مطابق لیست کارخانه
  • ارسال به سراسر ایران
  • اطمینان از کالای اصل
  • شرایط تعویض کالا
  • تضمین عودت وجه

 

همین حالا این محصول کاربردی را در انواع طرح های مختلف، از فروشگاه هوم استایل خریداری نمایید؛ همچنین در صورت نیاز به مشاوره، می توانید از طریق شماره های موجود در صفحه تماس با ما، با مشاوران و کارشناسان هوم استایل تماس حاصل فرمایید.

سوالات متداول

ساختار سازنده دیوارپوش چیست؟

دیوارپوش در انواع گوناگونی ساخته شده که پی وی سی و سنگ مهندسی دو پایه سازنده در میان آنها است.

2  دیوار پوش در چه اماکنی مورد استفاده قرار می گیرد؟

از دیوار پوش برای کاور نمودن سطح دیوار در فضای داخلی و دیزاین آن استفاده می شود.

3 نصب دیوارپوش چگونه صورت می گیرد؟

این محصول نصب آسانی داشته و به وسیله چسب مخصوص، در کوتاه ترین زمان ممکن حاصل می گردد.

4 آیا امکان استفاده از پارتیشن در کنار دیوارپوش وجود دارد؟

بله؛ پارتیشن یکی دیگر از انواع لوازم دکوراتیو مدرن تلقی شده که هارمونیک بسیار زیادی با دیوارپوش دارد.