موزاییک و سنگ فرش

فیلتر کردن

فیلتر کردن
موزاییک 60*30 مدل پارما

موزاییک 60*30 مدل پارما

۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان
موزاییک 60*30 مدل ونزیا

موزاییک 60*30 مدل ونزیا

۳۲۰,۰۰۰ تومان۳۴۰,۰۰۰ تومان
موزاییک 100*50 مدل فلورانس

موزاییک 100*50 مدل فلورانس

۳۲۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان
موزاییک 60*40 مدل لوکا ایدر

موزاییک 60*40 مدل لوکا ایدر

۳۲۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۰۰۰ تومان
موزاییک 15*60 مدل پیزا ایدر

موزاییک 15*60 مدل پیزا ایدر

۳۲۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۰۰۰ تومان
موزاییک 60*60 مدل روما ایدر کد E2

موزاییک 60*60 مدل روما ایدر کد E2

۳۲۰,۰۰۰ تومان۳۶۰,۰۰۰ تومان
موزاییک مدل ترمو

موزاییک مدل ترمو

۳۱۰,۰۰۰ تومان
موزاییک بتن اکسپوز

موزاییک بتن اکسپوز

۴۶۰,۰۰۰ تومان
موزاییک پلیمری 15 در 60 سانت طرح چرم

موزاییک پلیمری 15 در 60 سانت طرح چرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان
موزاییک پلیمری 30 در 70 مدل رویال

موزاییک پلیمری 30 در 70 مدل رویال

۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان
موزاییک پلیمری 40*40 مدل کیوبیک

موزاییک پلیمری 40*40 مدل کیوبیک

۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
موزاییک پلیمری مدل آرکویت کیوب

موزاییک پلیمری مدل آرکویت کیوب

۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه شیاردار ارس

۳۲۰,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ترافیکی ارس مدل ریسو

۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ترافیکی ارس مدل 5تکه ای

۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ترافیکی ارس مدل 20*30

۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ترافیکی ارس مدل 20*20

۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ترافیکی ارس مدل 10*20

۲۱۰,۰۰۰ تومان۲۴۰,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ارس مدل ترمو ساسو پلاس

۱۹۵,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ارس مدل ترمو ساسو

۱۹۵,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ارس مدل ترمو نوستالیت

۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ارس مدل هشت ضلعی

۱۸۰,۰۰۰ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ارس مدل دمبلی

۱۸۰,۰۰۰ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ارس مدل حصیری

۱۸۰,۰۰۰ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ارس مدل ونوس

۱۸۰,۰۰۰ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ارس 50*50

۱۸۰,۰۰۰ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه واش بتن ارس 40*40

۱۸۰,۰۰۰ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ارس 30*30

۱۸۰,۰۰۰ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ارس 25*25

۱۸۰,۰۰۰ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ارس 20*20

۱۸۰,۰۰۰ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ارس 10*10

۱۸۰,۰۰۰ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان

سنگفرش دولایه ارس 20*10

۱۸۰,۰۰۰ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان
موزاییک ۵۰*۵۰ مدل استار

موزاییک ۵۰*۵۰ مدل استار

۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
موزاییک ۳۰ در ۶۰ مدل مالون

موزاییک ۳۰ در ۶۰ مدل مالون

۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
موزاییک ۴۰ در ۴۰ مدل شارپ

موزاییک ۴۰ در ۴۰ مدل شارپ

۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان
سنگ فرش مدل نوستالژیک

سنگ فرش مدل نوستالژیک

۳۱۰,۰۰۰ تومان
موزاییک پلیمری ۶۰*۴۰ مدل پارسه

موزاییک پلیمری ۶۰*۴۰ مدل پارسه

۹۵,۰۰۰ تومان۱۳۰,۰۰۰ تومان

کفپوش بتنی BTL مدل دوکی

۲۵۳,۶۰۰ تومان۲۸۰,۸۰۰ تومان

کفپوش بتنی ۱۰ در ۲۰ BTL

۲۰۰,۸۰۰ تومان۲۷۶,۰۰۰ تومان

کفپوش بتنی ۴۰ در ۴۰ BTL

۱۷۵,۲۰۰ تومان۲۲۱,۶۰۰ تومان

کفپوش بتنی ۲۰ در ۲۰ BTL

۲۰۰,۸۰۰ تومان۲۷۶,۰۰۰ تومان

کفپوش بتنی BTL مدل ساسو ضخامت ۸

۲۵۳,۶۰۰ تومان۲۷۷,۶۰۰ تومان

کفپوش بتنی BTL مدل ساسو ضخامت ۶

۲۳۷,۶۰۰ تومان۲۵۹,۲۰۰ تومان

کفپوش بتنی BTL مدل خلیج فارس

۲۰۹,۶۰۰ تومان۲۴۲,۴۰۰ تومان

کفپوش بتنی BTL مدل ترنج

۲۵۳,۶۰۰ تومان۲۸۰,۸۰۰ تومان

کفپوش بتنی BTL مدل موج ضخامت۸

۲۵۳,۶۰۰ تومان۲۷۶,۰۰۰ تومان