آجر نما

فیلتر کردن

فیلتر کردن
آجر نسوز قرمز رستیک نما آستیاک مدل عرفان ERR1

آجر نسوز قرمز رستیک نما آستیاک مدل عرفان ERR1

۵,۶۰۰ تومان۲۷۰,۰۰۰ تومان
آجر نسوز سفید رستیک نما آستیاک مدل عرفان ERW

آجر نسوز سفید رستیک نما آستیاک مدل عرفان ERW

۵,۶۰۰ تومان۲۷۰,۰۰۰ تومان
آجرنما رستیک آستیاک مدل جم JW2آجرنما رستیک آستیاک مدل جم JW2

آجرنما رستیک آستیاک مدل جم JW2

۳,۸۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان
آجرنما سفید رستیک آستیاک مدل جم JWآجرنما سفید رستیک آستیاک مدل جم JW

آجرنما سفید رستیک آستیاک مدل جم JW

۳,۸۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان
آجر رستیک نما آستیاک مدل جمJY1آجر رستیک نما آستیاک مدل جمJY1

آجر رستیک نما آستیاک مدل جمJY1

۳,۸۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان
آجر رستیک نما آستیاک مدل جم JG1

آجر رستیک نما آستیاک مدل جم JG1

۳,۸۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان
آجر رستیک انگلیسی آستیاک مدل جم JR1آجر رستیک انگلیسی آستیاک مدل جم JR1

آجر رستیک انگلیسی آستیاک مدل جم JR1

۳,۸۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومان
آجر رستیک سفید نما آستیاک مدل آلمانی AWآجر رستیک سفید نما آستیاک مدل آلمانی AW

آجر رستیک سفید نما آستیاک مدل آلمانی AW

۴,۸۰۰ تومان۲۳۰,۰۰۰ تومان
آجر رستیک نما آلمانی آستیاک مدل AYآجر رستیک نما آلمانی آستیاک مدل AY

آجر رستیک نما آلمانی آستیاک مدل AY

۴,۸۰۰ تومان۲۳۰,۰۰۰ تومان
آجرنما سنتی رستیک آلمانی آستیاک مدل AY2آجرنما سنتی رستیک آلمانی آستیاک مدل AY2

آجرنما سنتی رستیک آلمانی آستیاک مدل AY2

۴,۸۰۰ تومان۲۳۰,۰۰۰ تومان
آجر رستیک نما آستیاک مدل آلمانی AY21آجر رستیک نما آستیاک مدل آلمانی AY21

آجر رستیک نما آستیاک مدل آلمانی AY21

۴,۸۰۰ تومان۲۳۰,۰۰۰ تومان
آجر رستیک نما آستیاک مدل متوسط MY21آجر رستیک نما آستیاک مدل متوسط MY21

آجر رستیک نما آستیاک مدل متوسط MY21

۲,۹۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
آجر رستیک نما آستیاک مدل متوسط MY1آجر رستیک نما آستیاک مدل متوسط MY1

آجر رستیک نما آستیاک مدل متوسط MY1

۲,۹۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
آجر نسوز رستیک نما آستیاک مدل متوسط MR1آجر نسوز رستیک نما آستیاک مدل متوسط MR1

آجر نسوز رستیک نما آستیاک مدل متوسط MR1

۲,۹۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
آجرنما نسوز گلبهی رستیک آستیاک مدل متوسط MNآجرنما نسوز گلبهی رستیک آستیاک مدل متوسط MN

آجرنما نسوز گلبهی رستیک آستیاک مدل متوسط MN

۲,۹۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
آجرنما نسوز سفید رستیک آستیاک مدل متوسط MWآجرنما نسوز سفید رستیک آستیاک مدل متوسط MW

آجرنما نسوز سفید رستیک آستیاک مدل متوسط MW

۲,۹۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
آجر رستیک هلندی نما آستیاک مدل متوسط MW2آجر رستیک هلندی نما آستیاک مدل متوسط MW2

آجر رستیک هلندی نما آستیاک مدل متوسط MW2

۲,۹۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومان
آجر رستیک نما آستیاک مدل متوسط MGآجر رستیک نما آستیاک مدل متوسط MG

آجر رستیک نما آستیاک مدل متوسط MG

۲,۲۵۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومان
آجر نما نسوز مشکی آستیاک مدل متوسط MG1

آجر نما نسوز مشکی آستیاک مدل متوسط MG1

۲,۲۵۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومان
آجر رستیک نما آستیاک مدل شنی MG1آجر رستیک نما آستیاک مدل شنی MG1

آجر رستیک نما آستیاک مدل شنی MG1

۲,۲۵۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومان
آجرنما داخلی رستیک آستیاک مدل شنی MW1آجرنما داخلی رستیک آستیاک مدل شنی MW1

آجرنما داخلی رستیک آستیاک مدل شنی MW1

۲,۲۵۰ تومان۱۷۵,۰۰۰ تومان
آجرنما نسوز رستیک آستیاک مدل شنی SW2

آجرنما نسوز رستیک آستیاک مدل شنی SW2

۲,۴۵۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان
آجرنما ساختمان رستیک آستیاک مدل شنی SR1آجرنما ساختمان رستیک آستیاک مدل شنی SR1

آجرنما ساختمان رستیک آستیاک مدل شنی SR1

۲,۴۵۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان
آجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DG1آجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DG1

آجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DG1

۲,۳۵۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
آجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DGآجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DG

آجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DG

۲,۳۵۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
آجرنما سفید صدفی رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DWآجرنما سفید صدفی رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DW

آجرنما سفید صدفی رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DW

۲,۳۵۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
آجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DYآجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DY

آجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DY

۲,۳۵۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
آجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DY21آجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DY21

آجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DY21

۲,۳۵۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
آجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل D1آجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل D1

آجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل D1

۲,۳۵۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
آجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DY2آجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DY2

آجر نما رستیک ۱۰*۱۰ آستیاک مدل DY2

۲,۳۵۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان

امروزه انواع مختلف و عناصر بسیار زیادی، برای اجرای نماي خارجی و داخلی ساختمان ها و بناهای مختلف وجود دارد. یکی از نماهایی که چند سالی است دوباره به صنعت ساخت و ساز برگشته و بیش از پیش محبوبیت کسب کرده، آجرنما می باشد.

آجرنما که مشتق و زیر مجموعه ای از همان آجرهای قدیمی هستند که حضور آنها را نه تنها در ایران، بلکه در رم، ایتالیا، مصر، چین، آمریکا و به طور کلی از شرق تا غرب دیده و حس می کنیم.

در واقع اين محصول، انواع گوناگونی دارد که می توان از هر کدام در بخش خاصی از ساختمان و یا در تمام قسمت های آن، استفاده نمود؛ اما به طور کلی می توان گفت که ساختار اصلی آجرنما در تمام مدل ها یکسان می باشد؛ اين محصول، از شن و خاک رس ساخته می شود که پس از قالب زنی در کوره هایی مخصوص که دمای آنها معمولا به 1200 تا 1400 درجه سانتی گراد می رسد، اصطلاحا پخته شده و آماده اجرا در سطوح مختلف می شوند.

درحقيقت می توان گفت که همین پخته شدن در دمای بسیار بالا، موجب می شود تا آجر بسیار مستحکم شده و مقاومت آن نیز در برابر گرما، سرما، آب و رطوبت نیز بسیار افزایش پیدا کند. البته در مورد آجرنما نسوز، می توان گفت که این نوع آجرنما، در واقع از شن و سنگ های مخصوص و نسوزی تولید می شود که به همین دلیل، از آنها علاوه بر تزیین بناها و استفاده به عنوان نمای داخلی و خارجی، در ساخت تنورها و کوره های صنعتی نیز استفاده می شود.

موارد استفاده از آجر نما

از اين محصول می توان برای نمای یک ساختمان استفاده نمود و ظاهر یک ساختمان را متفاوت با ساختمان های امروزی، که همگی از سنگ های سرد برای تزیین خود استفاده می کنند، اجرا نمود. همچنین می توان از آن برای نما دادن به دیوارهای داخلی بنا استفاده کرد؛ براي مثال یک ستون در میان ساختمان و یا دیوار پشت تلویزیون و فضای بالا و اطراف شومینه، همگی می توانند فضای بسیار مناسبی برای اجرای سنگ نما باشند.

 با استفاده و اجرای آجرنما بر روی یک دیوار، می توان توجه و تمرکز اصلی فضا را به آن دیوار معطوف کرد و به این ترتیب از مزایا و زیبایی داشتن کانون مرکزی در فضا لذت برد. با استفاده از اين محصول در فضا، می توان گرمی و صمیمیت دلنشینی را نیز به فضا القا نمود.

ويژگي هاي آجرنما

آجرنماها اغلب در رنگ ها و طرح های مختلفی تولید می شوند که به فراخور نیاز، می توان هر کدام از آن ها را در بخش خاصی استفاده نمود. برای مثال می توان یک آجرنما با رنگ روشن، را در فضای اتاق خواب که مستلزم فضایی آرام و حس آرامش است، در کنار ست سرويس اتاق خواب چوبي اجرا نمود و از زیبایی و حس طراوتی که به فضا خواهد بخشید، لذت برد.

 همچنین می توان از آجرنماهایی با رنگ های تیره، در فضای آشپزخانه استفاده نمود و اطمینان حاصل کرد که تا مدت ها از شر دوده و چربی هایی که همراهان اصلی یک آشپرخانه می باشند، در امان بود. استفاده و اجرای آجر نماهايی به رنگ تیره یا آجرنماهای نسوز، اغلب در رستوران ها و کافی شاپ ها استفاده می شود تا بتوانند حسی خاص را القا نمایند.

به هر حال می توان گفت که یکی از بهترین المان هایی که می توان در هر نوع فضا با هر مدل سبک دکوراسیون داخلي استفاده نمود، همین آجرنما مي باشد. به عنوان مثال پر طرفدار ترین سبکی که مي توان با استفاده از آجرنما در کنار صندلي راک آمازون و شومينه کنده اي در فضای داخلی بناها ايجاد کرد، سبک زیبای رستیک است که می تواند یادآور همان سبک روستایی و قدیمی منازل باشد.

مورد بعدی که در زمان انتخاب آجرنما، به عنوان نمای داخلی یا خارجی باید به آن توجه شود، کیفیت و ابعاد آن خواهد بود. شرکت آجر آستیاک، در ایران اقدام به تولید انواع مختلفی از اين محصول، در رنگ ها و ابعاد مختلف کرده است، که البته کیفیت بالا از ویژگی مشترک تمام مدل های آن می باشد.

همچنین تمامی مدل های اين محصول تولید شده توسط این شرکت، ضد شوره بوده و از مقاومت بسیار بالایی در برابر حرارت، نور آفتاب، آب و رطوبت برخوردار هستند که همگی، لازمه یک آجرنما با کیفیت می باشند.

آجر نماهای ارائه شده توسط این شرکت، در ابعاد و ضخامت های گوناگون تولید می شوند؛ اما همگی در متراژ متر مربع خدمت مشتریان ارائه می شوند. قیمت انواع آجرنما نیز به طور معمول، به ازای هر متر مربع آن محاسبه خواهد شد.

چرا هوم استايل انتخاب خوبيه؟

با استفاده از محصولات بسیار با کیفیت فروشگاه هوم استایل، می توانید فضایی خاص، مدرن و زیبا را خلق کنید.

فروشگاه هوم استایل دارنده نماد اعتماد تجارت دو ستاره، محصولاتی اورجینال را با مناسب ترین قیمت، به سراسر ایران ارسال می کند. همچنین از دیگر ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • تضمین عودت وجه
  • شرایط تعویض کالا
  • قیمت مطابق لیست کارخانه
  • ضمانت کیفیت محصولات
  • اطمینان از اصالت کالا

 

شما می توانید با انتخاب آجرنما مد نظر خود از میان ده ها مدل متنوع و با الگوهای زیبا و منحصر به فرد از فروشگاه هوم استايل، زیبایی و کیفیت را همزمان به خانه و یا محل کار خود بیاورید. همچنين مي توانيد جهت اخذ مشاوره، از طريق شماره هاي موجود در صفحه تماس با ما، با مشاوران و کارشناسان هوم استايل در ارتباط باشيد.

سوالات متداول

1 نحوه ساخت و اجزاء تشکيل دهنده آجرنما چيست؟

  • اين محصول، از شن و خاک رس ساخته می شود که پس از قالب زنی در کوره هایی مخصوص که دمای آنها معمولا به 1200 تا 1400 درجه سانتی گراد می رسد، اصطلاحا پخته شده و آماده اجرا در سطوح مختلف می شوند.

2 استفاده از آجرنماهايي با رنگ تيره در آشپزخانه، چه ويژگي هايي دارند؟

  • از آجرنماهایی با رنگ های تیره، مي توان در فضای آشپزخانه استفاده نمود، به طوريکه اطمینان حاصل کرد که تا مدت ها از شر دوده و چربی هایی که همراهان اصلی یک آشپرخانه می باشند، در امان بود.

3 آجرنما در چه مواردي کاربرد دارد؟

  • در حقيقت می توان از اين محصول، برای نما دادن به دیوارهای داخلی بنا استفاده کرد؛ براي مثال یک ستون در میان ساختمان و یا دیوار پشت تلویزیون و فضای بالا و اطراف شومینه، همگی می توانند فضای بسیار مناسبی برای اجرای آجرنما باشند.

4 ويژگي هاي آجرنما چيست؟

  • اين آجر، داراي قابليت ضد شوره بوده و از مقاومت بسیار بالایی در برابر حرارت، نور آفتاب، آب و رطوبت برخوردار مي باشد.

5 نقش آجرنما در ايجاد سبک رستيک چيست؟

  • با استفاده از آجرنما، در کنار صندلي راک آمازون و شومينه کنده اي مي توانيد سبک زیبای رستیک را خلق کنيد که یادآور همان سبک روستایی و قدیمی منازل نيز مي باشد.