ابزار گلویی

فیلتر کردن

فیلتر کردن
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F173

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F173

۳۷,۰۰۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F160

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F160

۱۷,۰۰۰ تومان۲۳,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F139

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F139

۲۱,۰۰۰ تومان۲۶,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F337

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F337

۱۴,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F333

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F333

۳۹,۰۰۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F331

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F331

۱۱,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F328

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F328

۱۱,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F326

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F326

۱۳,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F325

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F325

۱۱,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچبری آماده گچی فرسان مدل F324

فرسان

ابزار دکوراتیو گچبری آماده گچی فرسان مدل F324

۳۷,۰۰۰ تومان۴۷,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F323

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F323

۱۲,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F318

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F318

۱۳,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F317

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F317

۱۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F252

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F252

۶۹,۰۰۰ تومان۸۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F241

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F241

۳۷,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F236

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F236

۳۸,۰۰۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F231

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F231

۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۵۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F230

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F230

۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۵۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F223

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F223

۱۸,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰ تومان
ابزار گچی دکوراتیو فرسان مدل F218

فرسان

ابزار گچی دکوراتیو فرسان مدل F218

۵۹,۰۰۰ تومان۷۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F210

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F210

۱۴,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F209

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F209

۱۴,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F204

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F204

۱۲۹,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F202

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F202

۱۴,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F201

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F201

۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۸۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F196

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F196

۸۹,۰۰۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F195

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F195

۴۹,۰۰۰ تومان۶۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F185

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F185

۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F181

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F181

۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F175

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F175

۳۷,۰۰۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F174

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F174

۳۷,۰۰۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F171ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F171

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F171

۳۷,۰۰۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F172

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F172

۳۷,۰۰۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F169

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F169

۳۷,۰۰۰ تومان۴۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F168

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F168

۱۸,۰۰۰ تومان۲۶,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F167

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F167

۱۷,۰۰۰ تومان۲۴,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F166

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F166

۱۳,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F164

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F164

۸۰,۰۰۰ تومان۱۰۵,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F161

فرسان

ابزار دکوراتیو گچی فرسان مدل F161

۱۳,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومان
ابزار دکوراتیو فرسان مدل F159ابزار دکوراتیو فرسان مدل F159

فرسان

ابزار دکوراتیو فرسان مدل F159

۴۵,۰۰۰ تومان۷۵,۰۰۰ تومان

در گذشته طراحی اشکال هندسی و طرح های دستی با مشقت فراوانی همراه بود که گاهی سبب سنگینی سازه و غیر استاندارد شدن آن می گشت. امروزه از نماها و ابزار های پیش ساخته با پایه غیر گچی، برای این منظور استفاده می گردد؛ یکی از نکات قابل توجه در دیزاین توسط ابزارهای پیش ساخته، محل اتصال دیوار و سقف (گوشه ها) است که برای این منظور از ابزار گلویی استفاده می شود.

موارد استفاده ابزار گلویی

غالبا در ساخت این گونه محصولات، تنوع بالایی در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا محل نصب ابزار گلویی و اقلام گچی پیش ساخته مشابه آن، کاملاً متفاوت و متمایز است؛ به عنوان مثال از نمونه های گلکاری شده و پر طرح ابزار گلویی در دیزاین مکان های سنتی و گردشگری استفاده می‌گردد.

در مقابل نمونه های ساده تر با قابلیت ترکیب شدن و ادغام با باکس کناف، در مکان هایی با دیزاین امروزی و لوکس کاربرد بیشتری دارند. به عنوان مثال استفاده از ابزار گلویی در فضاهایی که با وسایلی کلاسیک نظیر، شومینه، صندلی راکی لهستانی و غیره، تزیین شده، مناسب تر است.

این محصول در واقع، در کنج و گوشه ها، طراحی های سه بعدی، نور مخفی و نور پردازی و جا پرده و اتصال به آن، استفاده می شود. 

یکی از مکان هایی که استفاده از ابزار گلویی در آن، برای ادامه طراحی الزامی است، گوشه ها و چهارچوب دیوار و سقف است که استفاده از آن در این مکان ها علاوه بر ایجاد زیبایی، از ترک خوردن و شکستگی کنج دیوار جلوگیری می‌نماید.

 ابزار گلویی مانند سایر ابزارهای از پیش ساخته، جنبه تزیینی داشته و امروزه در طراحی داخلی هتل ها، اتاق خواب،  سقف آشپزخانه و اتاق نشیمن کاربرد فراوانی نیز دارد. همچنین می توانید از این محصول، به عنوان جعبه و باکس نور مخفی نیز استفاده کنید، که البته با توجه به دکوراتیو و رنگ بندی آن می توانید رنگ و هارمونیک نور را تنظیم و انتخاب نمایید.

 استفاده از ابزار گلویی در طراحی داخلی آپارتمان ها، ایده مناسبی برای کشیده و بلندتر جلوه دادن دیوارها است. در واقع این محصول با ایجاد خطای دید، محدودیت های ساخت و ساز آپارتمانی را کاهش داده می‌دهد.

ابزار گلویی در رنگ بندی متنوع تولید و عرضه شده که از رنگ‌های تیره تر آن، برای ایجاد تضاد و کنتراست با چیدمان استفاده می گردد؛ بنابراین طرفداران و معماران سبک های متضاد می‌توانند از رنگ های تیره این محصول برای وقوع این امر استفاده نمایند.

 استفاده از ابزار گلویی به عنوان جا پرده و اتصال

 استفاده از ابزار گلویی در اتاق پذیرایی و نشیمن، سبب شده تا برای اتصال پرده و نصب آن نیازی به چوب پرده و ابزارهای مربوطه نباشد؛ بنابراین ابزار گلویی به عنوان جاپرده، محل اتصال و نصب را کاور کرده که سبب زیبایی و تمیزی بیشتر نما نیز می گردد.

 همچنین وجود ابزار گلویی در میان بافت افقی و عمودی دیوار ها، سبب جداسازی آن شده که قابلیت رنگ پذیری متفاوت سقف و دیوار را مهیا می‌سازد.

یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین نمونه های ابزار گلویی، نمونه های از پیش ساخته پلی اورتان است که در برابر رطوبت مقاومت بالایی از خود نشان می‌دهند. همچنین ابزارهای پیش ساخته به دلیل وزن کم و قابلیت نصب آسان در زمان کوتاه، نسبت به سایر متریال ها مقرون به صرفه نیز هستند.

مدل های چوبی این محصول که در طراحی های کلاسیک و نئوکلاسیک کاربرد دارند، باعث هماهنگی ابزار گلویی چوبی در سقف، با پارکت است و همچنین دیزاین چوبی فضا را دراماتیک و چشم نوازتر می کند.

چرا خرید از هوم استایل؟

فروشگاه هوم استایل، همواره در راستای ارائه با کیفیت ترین محصولات به مشتریان خود تلاش می کند و شما مشتریان گرامی، می توانید با تکیه بر ویژگی های بی نظیر این فروشگاه نظیر دارا بودن نماد اعتماد تجارت دو ستاره، مناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت، تضمین عودت وجه و غیره، خریدی مطمئن و عالی را تجربه کنید.

همین حالا جهت زیباسازی منزل و یا محل کار خود، این محصول را از فروشگاه هوم استایل سفارش دهید. فراموش نکنید که در صورت نیاز به مشاوره، می توانید از طریق شماره های موجو در صفحه تماس با ما، با مشاوران و کارشناسان هوم استایل تماس حاصل فرمایید.

سوالات متداول

1 – بطور کلی استفاده از ابزار گلویی در کدام قسمت رایج تر است؟

استفاده از این گونه محصولات، در فضای سقف و دیوارها رایج تر است.

2 – مناسب ترین متریال سازنده ابزار گلویی و محصولات ازپیش ساخته شده دیگر چیست؟

یکی از مناسب ترین متریال ها برای این منظور استفاده از نمونه های پلی استایرن است.

3 – مزایای استفاده از نمونه های از پیش ساخته پلی استایرن در ابزار گلویی چیست؟

این متریال به دلیل وزن کم، قابلیت حمل و نصب آسان تری دارد. همچنین ضد آب بودن این نمونه از متریال ها، شستشو را راحت تر می‌کند.

4 ابزارهای گلویی در چه طرح هایی تولید میگردند؟

این دسته از محصولات دارای تنوع بالایی در طرح و رنگ بوده، که با توجه به محل نصب و به کار گیری، قابل انتخاب هستند.