روشنایی

فیلتر کردن

فیلتر کردن
چراغ آویز خطی چوبی ال ای دی سان هومچراغ آویز خطی چوبی ال ای دی سان هوم

سان هوم

چراغ آویز خطی چوبی ال ای دی سان هوم

۵۰۴,۰۰۰ تومان۹۶۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی خطی تسلا مدل لاینرچراغ آویز چوبی خطی تسلا مدل لاینر

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی خطی تسلا مدل لاینر

۵۷۹,۶۰۰ تومان۱,۲۸۲,۶۰۰ تومان
تخفیف
چراغ باغی حصیری بورنووی مدل مکعبیچراغ باغی حصیری بورنووی مدل مکعبی

بورنووی

چراغ باغی حصیری بورنووی مدل مکعبی

۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۳,۹۰۰ تومان
تخفیف
آباژور حصیری بورنووی مدل برناآباژور حصیری بورنووی مدل برنا

بورنووی

آباژور حصیری بورنووی مدل برنا

۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲,۱۵۲,۷۰۰ تومان
تخفیف
چراغ باغی حصیری بورنووی کد۲۲۲۰چراغ باغی حصیری بورنووی کد۲۲۲۰

بورنووی

چراغ باغی حصیری بورنووی کد۲۲۲۰

۶۴۸,۷۰۰ تومان۷۸۵,۰۰۰ تومان
تخفیف
ست آباژور حصیری فضای باز بورنووی کد۲۲۱۰ست آباژور حصیری فضای باز بورنووی کد۲۲۱۰

بورنووی

ست آباژور حصیری فضای باز بورنووی کد۲۲۱۰

۷۳۳,۳۰۰ تومان۲,۳۶۸,۹۰۰ تومان
تخفیف
چراغ مطالعه چوبی مدل لوپیکاچراغ مطالعه چوبی مدل لوپیکا

روشنایی تسلا

چراغ مطالعه چوبی مدل لوپیکا

۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲۶۶,۱۰۰ تومان
تخفیف
آباژور رومیزی چوبی مدل داینو کروآباژور رومیزی چوبی مدل داینو کرو

روشنایی تسلا

آباژور رومیزی چوبی مدل داینو کرو

۳۱۵,۰۰۰ تومان ۲۹۹,۳۰۰ تومان
تخفیف
آباژور رومیزی چوبی مدل داینو اسکوارآباژور رومیزی چوبی مدل داینو اسکوار

روشنایی تسلا

آباژور رومیزی چوبی مدل داینو اسکوار

۳۱۵,۰۰۰ تومان ۲۹۹,۳۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل زیماچراغ آویز چوبی مدل زیما

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل زیما

۲۵۲,۰۰۰ تومان ۲۳۹,۵۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل هت

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل هت

۵۸۰,۰۰۰ تومان ۵۵۱,۱۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل آلماچراغ آویز چوبی مدل آلما

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل آلما

۱۵۸,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۲۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل پلوتونچراغ آویز چوبی مدل پلوتون

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل پلوتون

۳۸۹,۰۰۰ تومان ۳۶۹,۶۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل نپتونچراغ آویز چوبی مدل نپتون

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل نپتون

۲۴۰,۰۰۰ تومان ۲۲۸,۱۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل اورانوسچراغ آویز چوبی مدل اورانوس

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل اورانوس

۱۵۵,۰۰۰ تومان ۱۴۷,۳۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل مینی ژوپیترچراغ آویز چوبی مدل مینی ژوپیتر

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل مینی ژوپیتر

۱۷۵,۰۰۰ تومان ۱۶۶,۳۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل ژوپیترچراغ آویز چوبی مدل ژوپیتر

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل ژوپیتر

۹۹۸,۰۰۰ تومان ۹۴۸,۲۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل مارسچراغ آویز چوبی مدل مارس

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل مارس

۲۳۷,۶۰۰ تومان۶۷۳,۱۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل لاکیچراغ آویز چوبی مدل لاکی

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل لاکی

۱۵۶,۲۰۰ تومان۹۲۴,۶۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل لئوچراغ آویز چوبی مدل لئو

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل لئو

۱۳۱,۲۰۰ تومان۷۸۱,۰۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل مرینوسچراغ آویز چوبی مدل مرینوس

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل مرینوس

۲۰۶,۶۰۰ تومان۱,۲۵۱,۸۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل نواچراغ آویز چوبی مدل نوا

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل نوا

۲۰۱,۸۰۰ تومان۱,۲۵۱,۸۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل لوراچراغ آویز چوبی مدل لورا

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل لورا

۲۰۱,۸۰۰ تومان۱,۳۴۶,۸۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل دلساچراغ آویز چوبی مدل دلسا

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل دلسا

۲۱۶,۷۰۰ تومان۱,۳۴۷,۵۰۰ تومان
تخفیف
لوستر مدرن متداخل مکعبی مدل VM4151لوستر مدرن متداخل مکعبی مدل VM4151

وودوهوم

لوستر مدرن متداخل مکعبی مدل VM4151

۲,۵۲۲,۴۰۰ تومان ۲,۲۷۰,۲۰۰ تومان
تخفیف
آباژور پایه بلند فلزی با پایه چوبی مدل VF6104آباژور پایه بلند فلزی با پایه چوبی مدل VF6104

وودوهوم

آباژور پایه بلند فلزی با پایه چوبی مدل VF6104

۲,۰۹۰,۲۰۰ تومان ۱,۸۸۱,۲۰۰ تومان
تخفیف
آباژور پایه بلند حرفه ای فلزی با پایه چوبی مدل VF6102آباژور پایه بلند حرفه ای فلزی با پایه چوبی مدل VF6102

وودوهوم

تخفیف
آباژور پایه بلند چوبی مدل VF6101آباژور پایه بلند چوبی مدل VF6101

وودوهوم

آباژور پایه بلند چوبی مدل VF6101

۲,۰۰۳,۸۰۰ تومان ۱,۸۰۳,۵۰۰ تومان
تخفیف
لوستر مدرن سفید طلایی مدل BR2011/8لوستر مدرن سفید طلایی مدل BR2011/8

وودوهوم

لوستر مدرن سفید طلایی مدل BR2011/8

۵,۱۵۹,۹۰۰ تومان ۴,۶۴۴,۰۰۰ تومان
تخفیف
چراغ دیواری ثابت سفید طلایی مدل BR2011/1B

وودوهوم

چراغ دیواری ثابت سفید طلایی مدل BR2011/1B

۷۳۸,۲۰۰ تومان ۶۶۴,۴۰۰ تومان
تخفیف
چراغ دیواری ثابت مشکی طلایی مدل BEW1109-1

وودوهوم

چراغ دیواری ثابت مشکی طلایی مدل BEW1109-1

۳۸۲,۳۰۰ تومان ۳۴۴,۱۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کریستال بیضی کشیده مدل VL 2160لوستر کریستال بیضی کشیده مدل VL 2160

وودوهوم

لوستر کریستال بیضی کشیده مدل VL 2160

۱۰,۹۳۹,۳۰۰ تومان ۹,۸۴۵,۴۰۰ تومان
تخفیف
لوستر قفس مکعبی مدل VL 2156لوستر قفس مکعبی مدل VL 2156

وودوهوم

لوستر قفس مکعبی مدل VL 2156

۳,۶۴۶,۷۰۰ تومان ۳,۲۸۲,۱۰۰ تومان
تخفیف
لوستر خوشه ای مدرن مدل VL 2154لوستر خوشه ای مدرن مدل VL 2154

وودوهوم

لوستر خوشه ای مدرن مدل VL 2154

۵,۶۲۱,۲۰۰ تومان ۵,۰۵۹,۱۰۰ تومان
تخفیفتمام شد
چراغ آویز رزگلد مدل VL 2119چراغ آویز رزگلد مدل VL 2119

وودوهوم

چراغ آویز رزگلد مدل VL 2119

۱,۲۵۲,۷۰۰ تومان ۱,۱۲۷,۵۰۰ تومان
تخفیف
آباژور رومیزی چوبی مدل W3030آباژور رومیزی چوبی مدل W3030

سان هوم

آباژور رومیزی چوبی مدل W3030

۴۵۵,۱۰۰ تومان ۴۰۹,۶۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل P6056چراغ آویز چوبی مدل P6056

سان هوم

چراغ آویز چوبی مدل P6056

۲۸۶,۱۰۰ تومان ۲۵۷,۵۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز وودوهوم مدل VM 4149چراغ آویز وودوهوم مدل VM 4149

وودوهوم

چراغ آویز وودوهوم مدل VM 4149

۳,۲۲۱,۴۰۰ تومان ۲,۸۹۹,۳۰۰ تومان
تخفیفتمام شد
چراغ آویز سقفی مدرن مدل FKP-6239چراغ آویز سقفی مدرن مدل FKP-6239

وودوهوم

چراغ آویز سقفی مدرن مدل FKP-6239

۴۱۶,۳۰۰ تومان ۳۷۴,۷۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز مدل BEP1622-1

وودوهوم

چراغ آویز مدل BEP1622-1

۳۸۳,۱۰۰ تومان ۳۴۴,۸۰۰ تومان
تخفیفتمام شد
آباژور پایه بلند مدل MLF800آباژور پایه بلند مدل MLF800

وودوهوم

آباژور پایه بلند مدل MLF800

۲,۲۳۷,۶۰۰ تومان ۲,۰۱۳,۹۰۰ تومان
تخفیف
آباژور رومیزی مدل MT616S-1آباژور رومیزی مدل MT616S-1

وودوهوم

آباژور رومیزی مدل MT616S-1

۸۵۵,۳۰۰ تومان ۷۶۹,۸۰۰ تومان
تخفیفتمام شد
آباژور رومیزی مدل MLT-718آباژور رومیزی مدل MLT-718

وودوهوم

آباژور رومیزی مدل MLT-718

۵۱۵,۱۰۰ تومان ۴۶۳,۶۰۰ تومان
تخفیفتمام شد
چراغ آویز کوچک مدل OYP-221

وودوهوم

چراغ آویز کوچک مدل OYP-221

۱۳۸,۲۰۰ تومان ۱۲۴,۴۰۰ تومان
تخفیفتمام شد
چراغ آویز مدل OYP-220چراغ آویز مدل OYP-220

وودوهوم

چراغ آویز مدل OYP-220

۱,۹۲۶,۶۰۰ تومان ۱,۷۳۴,۰۰۰ تومان
تخفیفتمام شد
چراغ آویز مدل BL7083

وودوهوم

چراغ آویز مدل BL7083

۳۶۲,۴۰۰ تومان ۳۲۶,۲۰۰ تومان

انواع روشنایی: لوستر ، چراغ آویز ، چراغ دیواری ، چراغ سقفی ، آباژور

اهمیت نورپردازی در دکوراسیون­‌های امروزی فقط برای روشن کردن محیط نیست بلکه طراحان دکوراسیون از منابع­‌ روشنایی به عنوان یک آیتم دکوراتیو یاد می­‌کنند. لوازم روشن‌کننده منزل حتی در زمان خاموش بودن نیز جزئی از دکور جذاب خانه و یا محل کار شما خواهند بود.
با پیشرفت هر چه بیشتر تکنولوژی، پیشنهاد­ها و ایده­‌های مختلف نورپردازی در دکوراسیون نیز افزایش یافت و طراحان را برای پیشرفت در این رقابت مستلزم به طراحی­‌های جسورانه­‌تر کرد. هوم استایل کلکسیون کاملی از انواع چراغ‌ها، لوسترها، آباژورها و… را به شما ارائه می­‌دهد و همچنین در سایت آن برای هر سبک دکوراسیون یک پیشنهاد فوق­العاده وجود دارد.

از چه نوع روشنایی استفاده کنیم؟

این نوع محصولات برای هر مکانی متغیر است. دیگر مانند گذشته فقط یک لوستر سقفی برای روشن شدن محیط کافی نیست و شما باید برای هر قسمت از خانه متناسب با طراحی و دکوراسیون یک منبع روشنایی مستقل داشته باشید. برخی از این محصولات‌ها عبارتنداز:

  • آباژور: شامل آباژورهای پایه بلند، رومیزی، دکوری، چراغ مطالعه
  • روشنایی دیواری: شامل چراغ خواب و چراغ های دیواری ثابت و قابل تنظیم
  • روشنایی سقف: شامل چراغ آویز، چراغ توکار، چراغ جزیره، چراغ سقفی و انواع لوسترها
  • روشنایی محوطه و تراس: شامل چراغ فانوسی، پایه دار، خورشیدی

– آباژور

آباژور در نظر عموم مردم یک چراغ پایه­‌دار است که قسمت بالایی آن دارای یک کلاهک بوده و بیشتر جنبه­‌ی تزئینی دارد. اما آباژورها یک آیتم مناسب برای متعادل­‌سازی نور محیط محسوب می­‌شوند.
در انتخاب آباژور باید به نوع دکوراسیون و میزان نور مورد نیاز محل قرار­گیری توجه کنید. امروزه آباژورها در انواع مختلفی از طرح، مدل و رنگ برای هر سبک از دکوراسیون وجود دارند. علاوه بر آباژور­، چراغ مطالعه نیز در همین دسته قرار می­‌گیرد. چراغ مطالعه یک آیتم شیک و زیبا برای اتاق کار یا میز کار شما است.

– روشنایی دیواری

چراغ­‌های دیواری معمولا برای نورپردازی اصلی استفاده نمی­‌شوند و کاربرد آن­‌ها برای ایجاد نور در یک نقطه است. از زمان­‌های بسیار دور نیز روشنایی دیواری به وسیله شمع­‌ها و مشعل­‌ها انجام می­‌شده است. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی چراغ‌­ها و لامپ­‌های دیواری جای آن­‌ها را گرفته­‌اند. بسته به سبک و نوع دکوراسیون محل مورد نظر، انواع مختلفی از چراغ دیواری وجود دارد.

– روشنایی سقفی

شناخته­‌شده­‌ترین مدل روشنایی برای فضاهای داخلی روشنایی سقفی است که در واقع همان لامپ­‌ها و لوسترهایی است که به عنوان روشن کننده محیط می­‌شناسیم. انواع متفاوتی از چراغ­‌ها و لوستر­های سقفی فضایی بسیار زیبا و شیک برای خانه­‌ی شما به ارمغان می‌­آورند.

– روشنایی محوطه و تراس

در دکوراسیون جدید طرحی‌­‌های تازه‌ را برای روشن شدن فضای بیرونی خانه فراموش نکنید. شما می‌توانید به راحتی و با استفاده از چند ایده بهترین فضا را برای محیط بیرونی خانه­‌ی خود ایجاد کنید.

چند نکته کوتاه برای نورپردازی

  • لوازم روشن‌کننده منزل بسیار متنوع‌اند. دیگر روشنایی سقفی به تنهایی کافی نیست و باید برای همه­‌ی نقاط از منابع روشن‌کننده استفاده شود.
  • دیوارکوب­‌ها و آباژورها را حتما در دکوراسیون خود قرار دهید.
  • در ترندهای جدید دکوراسیون، نورپردازی مخفی را جدی بگیرید.
  • در هر فضا حداقل از دو نوع منبع متفاوت نور استفاده کنید؛ برای مثال یک دیوارکوب و یک چراغ سقفی.