فیلتر کردن
sunhome-table-lamps-model-W3030-1

سان هوم

آباژور رومیزی مدل W3030

۲۳۵,۰۰۰ تومان
sunhome-pendant-model-P6056-1

سان هوم

چراغ آویز چوبی مدل P6056

۱۷۵,۰۰۰ تومان
تخفیف
Pendants-voodoohome-model-FKP6239-1Pendants voodoohome model FKP6239 2 268x358 - چراغ آویز وودوهوم مدل FKP-6239

وودوهوم

چراغ آویز وودوهوم مدل FKP-6239

۳۱۴,۰۰۰ تومان ۲۸۳,۴۰۰ تومان
تخفیف
Pendants-voodoohome-model-BEP16221-1

وودوهوم

چراغ آویز وودوهوم مدل BEP1622-1

۲۸۸,۹۰۰ تومان ۲۶۰,۶۰۰ تومان
تخفیف
Floor-Lamps-voodoohome-model-MLF800-1Floor Lamps voodoohome model MLF800 2 268x358 - آباژور پایه بلند وودوهوم مدل MLF800

وودوهوم

آباژور پایه بلند وودوهوم مدل MLF800

۱,۶۹۰,۳۰۰ تومان ۱,۵۲۴,۳۰۰ تومان
تخفیف
Table-Lamps-voodoohome-model-MT616S1-1Table Lamps voodoohome model MT616S1 2 268x358 - آباژور رومیزی وودوهوم مدل MT616S-1

وودوهوم

آباژور رومیزی وودوهوم مدل MT616S-1

۶۴۵,۸۰۰ تومان ۵۸۸,۳۰۰ تومان
تخفیف
Table-Lamps-voodoohome-model-MLT718-1Table Lamps voodoohome model MLT718 2 268x358 - آباژور رومیزی وودوهوم مدل MLT-718

وودوهوم

آباژور رومیزی وودوهوم مدل MLT-718

۳۸۸,۶۰۰ تومان ۳۵۴,۲۰۰ تومان
تخفیف
Mini-Pendants-voodoohome-model-OYDC-1

وودوهوم

چراغ آویز کوچک وودوهوم مدل OYP-221

۱۰۴,۰۰۰ تومان ۹۴,۹۰۰ تومان
تخفیف
Pendants-voodoohome-model-OYP220-1Pendants voodoohome model OYP220 2 268x358 - چراغ آویز وودوهوم مدل OYP-220

وودوهوم

چراغ آویز وودوهوم مدل OYP-220

۱,۴۵۵,۲۰۰ تومان ۱,۳۱۲,۳۰۰ تومان
تخفیف
Pendants-voodoohome-model-BL7083-1

وودوهوم

چراغ آویز وودوهوم مدل BL7083

۲۷۳,۲۰۰ تومان ۲۴۶,۵۰۰ تومان
تخفیف
Pendants-voodoohome-model-CRP313W-1Pendants voodoohome model CRP313W 2 268x358 - چراغ آویز وودوهوم مدل CRP-313W

وودوهوم

چراغ آویز وودوهوم مدل CRP-313W

۲,۵۳۵,۲۰۰ تومان ۲,۲۸۶,۲۰۰ تومان
تخفیف
Pendants-voodoohome-model-CRP8203-1Pendants voodoohome model CRP8203 2 268x358 - چراغ آویز وودوهوم مدل CRP-8203

وودوهوم

چراغ آویز وودوهوم مدل CRP-8203

۸۷۱,۶۰۰ تومان ۷۸۵,۹۰۰ تومان
تخفیف
Pendants-voodoohome-model-MLPCE07-1Pendants voodoohome model MLPCE07 2 268x358 - چراغ آویز وودوهوم مدل MLP-CE07

وودوهوم

چراغ آویز وودوهوم مدل MLP-CE07

۳۵۱,۹۰۰ تومان ۳۱۷,۳۰۰ تومان
تخفیف
Pendants-voodoohome-model-MD50681-1Pendants voodoohome model MD50681 2 268x358 - چراغ آویز وودوهوم مدل MD5068-1

وودوهوم

چراغ آویز وودوهوم مدل MD5068-1

۵۳۵,۶۰۰ تومان ۴۸۳,۱۰۰ تومان
تخفیف
Pendants-voodoohome-model-MD2073-1Pendants voodoohome model MD2073 2 268x358 - چراغ آویز وودوهوم مدل MD2073-1

وودوهوم

چراغ آویز وودوهوم مدل MD2073-1

۷۱۹,۳۰۰ تومان ۶۵۵,۱۰۰ تومان
تخفیف
Pendants-voodoohome-model-MD50361-1Pendants voodoohome model MD50361 2 268x358 - چراغ آویز وودوهوم مدل MD5036-1

وودوهوم

چراغ آویز وودوهوم مدل MD5036-1

۴۷۲,۶۰۰ تومان ۴۲۶,۲۰۰ تومان
تخفیف
Pendants-voodoohome-model-MD50171-1Pendants voodoohome model MD50171 2 268x358 - چراغ آویز وودوهوم مدل MD5017-1

وودوهوم

چراغ آویز وودوهوم مدل MD5017-1

۴۲۵,۳۰۰ تومان ۳۸۷,۴۰۰ تومان
تخفیف
Pendants-voodoohome-model-MD50161-1Pendants voodoohome model MD50161 2 268x358 - چراغ آویز وودوهوم مدل MD5016-1

وودوهوم

چراغ آویز وودوهوم مدل MD5016-1

۳۲۵,۶۰۰ تومان ۲۹۶,۸۰۰ تومان
تخفیف
Flush-Mount-Wall-Lights-voodoohome-model-MB60001-1Flush Mount Wall Lights voodoohome model MB60001 2 268x358 - چراغ دیواری ثابت وودوهوم مدل MB6000-1

وودوهوم

چراغ دیواری ثابت وودوهوم مدل MB6000-1

۳۵۷,۱۰۰ تومان ۳۲۵,۵۰۰ تومان
تخفیف
Pendants-voodoohome-model-MD60053-1Pendants voodoohome model MD60053 2 268x358 - چراغ آویز وودوهوم مدل MD6005-3

وودوهوم

چراغ آویز وودوهوم مدل MD6005-3

۱,۳۳۳,۶۰۰ تومان ۱,۲۱۴,۶۰۰ تومان
تخفیف
shaded-Chandeliers-voodoohome-model-MC508946-1shaded Chandeliers voodoohome model MC508946 2 268x358 - لوستر مدرن وودوهوم مدل MC50894-6

وودوهوم

لوستر مدرن وودوهوم مدل MC50894-6

۲,۱۵۲,۶۰۰ تومان ۱,۹۶۰,۲۰۰ تومان
تخفیف
cluster-Chandeliers-voodoohome-model-BEP160512-1cluster Chandeliers voodoohome model BEP160512 2 268x358 - لوستر خوشه ای وودوهوم مدل BEP1605-12

وودوهوم

لوستر خوشه ای وودوهوم مدل BEP1605-12

۴,۲۵۱,۵۰۰ تومان ۳,۸۳۳,۵۰۰ تومان
تخفیف
Mini-Pendants-voodoohome-model-VHC02-1Mini Pendants voodoohome model VHC02 2 268x358 - چراغ آویز کوچک وودوهوم مدل VHC02

وودوهوم

چراغ آویز کوچک وودوهوم مدل VHC02

۱۰۴,۰۰۰ تومان ۹۴,۹۰۰ تومان
تخفیف
Floor-Lamps-voodoohome-model-VF6115-1

وودوهوم

آباژور پایه بلند وودوهوم مدل VF 6115

۲,۰۵۷,۶۰۰ تومان ۱,۸۵۵,۵۰۰ تومان
تخفیف
Table-Lamps-voodoohome-model-VF6114-1

وودوهوم

آباژور رومیزی وودوهوم مدل VF 6114

۱,۳۸۰,۶۰۰ تومان ۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان
تخفیف
Floor-Lamps-voodoohome-model-VF6112-1Floor Lamps voodoohome model VF6112 2 268x358 - آباژور پایه بلند وودوهوم مدل VF 6112

وودوهوم

آباژور پایه بلند وودوهوم مدل VF 6112

۵,۴۴۸,۱۰۰ تومان ۴,۹۱۲,۶۰۰ تومان
تخفیف
Floor-Lamps-voodoohome-model-VF6111-1Floor Lamps voodoohome model VF6111 2 268x358 - آباژور پایه بلند وودوهوم مدل VF 6111

وودوهوم

آباژور پایه بلند وودوهوم مدل VF 6111

۹۳۴,۵۰۰ تومان ۸۴۲,۸۰۰ تومان
تخفیف
Table-Lamps-voodoohome-model-VF6110-1Table Lamps voodoohome model VF6110 2 268x358 - آباژور رومیزی وودوهوم مدل VF 6110

وودوهوم

آباژور رومیزی وودوهوم مدل VF 6110

۷۰۸,۷۰۰ تومان ۶۳۹,۱۰۰ تومان
تخفیف
Swing-Arm-Lighting-voodoohome-model-VW5109-1

وودوهوم

چراغ دیواری قابل تنظیم وودوهوم مدل VW 5109

۱,۲۰۲,۱۰۰ تومان ۱,۰۸۴,۱۰۰ تومان
تخفیف
Flush-Mount-Wall-Lights-voodoohome-model-VW5108-1Flush Mount Wall Lights voodoohome model VW5108 2 268x358 - چراغ دیواری ثابت وودوهوم مدل VW 5108

وودوهوم

چراغ دیواری ثابت وودوهوم مدل VW 5108

۱,۰۱۳,۲۰۰ تومان ۹۱۳,۶۰۰ تومان
تخفیف
Flush-Mount-Wall-Lights-voodoohome-model-VW5105-1Flush Mount Wall Lights voodoohome model VW5105 2 268x358 - چراغ دیواری ثابت وودوهوم مدل VW 5105

وودوهوم

چراغ دیواری ثابت وودوهوم مدل VW 5105

۹۸۱,۷۰۰ تومان ۸۸۵,۳۰۰ تومان
تخفیف
Flush-Mount-Wall-Lights-voodoohome-model-VW5102-1

وودوهوم

چراغ دیواری ثابت وودوهوم مدل VW 5102

۳۳۰,۹۰۰ تومان ۲۹۸,۴۰۰ تومان
تخفیف
Flush-Mount-Wall-Lights-voodoohome-model-D0151-1

وودوهوم

چراغ دیواری ثابت وودوهوم مدل D015-1

۲۷۸,۳۰۰ تومان ۲۵۳,۷۰۰ تومان
تخفیف
Cluster-Chandeliers-voodoohome-model-VL2218-1Cluster Chandeliers voodoohome model VL2218 2 268x358 - لوستر خوشه ای وودوهوم مدل VL 2218

وودوهوم

لوستر خوشه ای وودوهوم مدل VL 2218

۱,۲۵۴,۵۰۰ تومان ۱,۱۳۱,۴۰۰ تومان
تخفیف
Crystal-Chandeliers-voodoohome-model-VL2167-1Crystal Chandeliers voodoohome model VL2167 2 268x358 - لوستر کریستال وودوهوم مدل VL 2167

وودوهوم

لوستر کریستال وودوهوم مدل VL 2167

۱۰,۱۲۹,۷۰۰ تومان ۹,۱۳۴,۱۰۰ تومان
تخفیف
cluster-Chandeliers-voodoohome-model-VL2166-1cluster Chandeliers voodoohome model VL2166 2 268x358 - لوستر خوشه ای وودوهوم مدل VL 2166

وودوهوم

لوستر خوشه ای وودوهوم مدل VL 2166

۵,۸۴۳,۳۰۰ تومان ۵,۳۲۰,۷۰۰ تومان
تخفیف
shaded-Chandeliers-voodoohome-model-VL2164-1shaded Chandeliers voodoohome model VL2164 2 268x358 - لوستر مدرن وودوهوم مدل VL 2164

وودوهوم

لوستر مدرن وودوهوم مدل VL 2164

۶,۷۸۹,۶۰۰ تومان ۶,۱۲۲,۳۰۰ تومان
تخفیف
Crystal-Chandeliers-voodoohome-model-VL2162-1Crystal Chandeliers voodoohome model VL2162 2 268x358 - لوستر کریستال وودوهوم مدل VL 2162

وودوهوم

لوستر کریستال وودوهوم مدل VL 2162

۸,۳۴۵,۲۰۰ تومان ۷,۵۲۵,۰۰۰ تومان
تخفیف
Crystal-Chandeliers-voodoohome-model-VL2159-1Crystal Chandeliers voodoohome model VL2159 2 268x358 - لوستر کریستال وودوهوم مدل VL 2159

وودوهوم

لوستر کریستال وودوهوم مدل VL 2159

۷,۸۷۲,۹۰۰ تومان ۷,۰۹۹,۰۰۰ تومان
تخفیف
cluster-Chandeliers-voodoohome-model-VL2153-1cluster Chandeliers voodoohome model VL2153 2 268x358 - لوستر خوشه ای وودوهوم مدل VL 2153

وودوهوم

لوستر خوشه ای وودوهوم مدل VL 2153

۶,۰۰۴,۴۰۰ تومان ۵,۴۱۴,۴۰۰ تومان
تخفیف
shaded-Chandeliers-voodoohome-model-VL2152-1shaded Chandeliers voodoohome model VL2152 2 268x358 - لوستر مدرن وودوهوم مدل VL 2152

وودوهوم

لوستر مدرن وودوهوم مدل VL 2152

۹,۰۸۵,۱۰۰ تومان ۸,۱۹۲,۲۰۰ تومان
تخفیف
shaded-Chandeliers-voodoohome-model-VL21508-1shaded Chandeliers voodoohome model VL21508 2 268x358 - لوستر مدرن وودوهوم مدل VL 2150-8

وودوهوم

لوستر مدرن وودوهوم مدل VL 2150-8

۶,۰۶۲,۱۰۰ تومان ۵,۴۶۶,۳۰۰ تومان
تخفیف
shaded-Chandeliers-voodoohome-model-VL21496-1

وودوهوم

لوستر مدرن وودوهوم مدل VL 2149-6

۴,۰۷۸,۲۰۰ تومان ۳,۶۷۷,۴۰۰ تومان
تخفیف
Flush-Mount-Wall-Lights-voodoohome-model-VL21491-1Flush Mount Wall Lights voodoohome model VL21491 2 268x358 - چراغ دیواری ثابت وودوهوم مدل VL 2149-1

وودوهوم

چراغ دیواری ثابت وودوهوم مدل VL 2149-1

۸۷۱,۶۰۰ تومان ۷۸۵,۹۰۰ تومان
تخفیف
Pool-Table-Lights-voodoohome-model-VL2144-1Pool Table Lights voodoohome model VL2144 2 268x358 - چراغ جزیره ای وودوهوم مدل VL 2144

وودوهوم

چراغ جزیره ای وودوهوم مدل VL 2144

۳,۵۱۶,۷۰۰ تومان ۳,۱۷۱,۱۰۰ تومان
تخفیف
candle-style-Chandeliers-voodoohome-model-VL2141

وودوهوم

لوستر شمعی وودوهوم مدل VL 2141

۶,۷۲۶,۲۰۰ تومان۷,۲۲۸,۰۰۰ تومان
تخفیف
Drum-Chandeliers-voodoohome-model-VL2138-1Drum Chandeliers voodoohome model VL2138 2 268x358 - لوستر دروم وودوهوم مدل VL 2138

وودوهوم

لوستر دروم وودوهوم مدل VL 2138

۳,۱۵۲,۴۰۰ تومان ۲,۸۴۲,۵۰۰ تومان

اهمیت نورپردازی در دکوراسیون­‌های امروزی فقط برای روشن کردن محیط نیست بلکه طراحان دکوراسیون از منابع­‌ روشنایی به عنوان یک آیتم دکوراتیو یاد می­‌کنند. لوازم روشن‌کننده منزل حتی در زمان خاموش بودن نیز جزئی از دکور جذاب خانه و یا محل کار شما خواهند بود.

با پیشرفت هر چه بیشتر تکنولوژی، پیشنهاد­ها و ایده­‌های مختلف نورپردازی در دکوراسیون نیز افزایش یافت و طراحان را برای پیشرفت در این رقابت مستلزم به طراحی­‌های جسورانه­‌تر کرد. هوم استایل کلکسیون کاملی از انواع چراغ‌ها، لوسترها، آباژورها و… را به شما ارائه می­‌دهد و همچنین در سایت آن برای هر سبک دکوراسیون یک پیشنهاد فوق­العاده وجود دارد.

محصولات روشنایی شامل چیست؟

این نوع محصولات برای هر مکانی متغیر است. دیگر مانند گذشته فقط چند لامپ سقفی برای روشن شدن محیط کافی نیست و شما باید برای هر قسمت از خانه متناسب با طراحی و دکوراسیون یک منبع روشنایی مستقل داشته باشید. برخی از این محصولات‌ها عبارتنداز:

 • آباژور
 • روشنایی دیواری
 • روشنایی سقف
 • روشنایی محوطه و تراس

آباژور

آباژور در نظر عموم مردم یک چراغ پایه­‌دار است که قسمت بالایی آن دارای یک کلاهک بوده و بیشتر جنبه­‌ی تزئینی دارد. اما آباژورها یک آیتم مناسب برای متعادل­‌سازی نور محیط محسوب می­‌شوند.

در انتخاب آباژور باید به نوع دکوراسیون و میزان نور مورد نیاز محل قرار­گیری توجه کنید. امروزه آباژورها در انواع مختلفی از طرح، مدل و رنگ برای هر سبک از دکوراسیون وجود دارند. علاوه بر آباژور­، چراغ مطالعه نیز در همین دسته قرار می­‌گیرد. چراغ مطالعه یک آیتم شیک و زیبا برای اتاق کار یا میز کار شما است.

روشنایی دیواری

چراغ­‌های دیواری معمولا برای نورپردازی اصلی استفاده نمی­‌شوند و کاربرد آن­‌ها برای ایجاد نور در یک نقطه است. از زمان­‌های بسیار دور نیز روشنایی دیواری به وسیله شمع­‌ها و مشعل­‌ها انجام می­‌شده است. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی چراغ‌­ها و لامپ­‌های دیواری جای آن­‌ها را گرفته­‌اند. بسته به سبک و نوع دکوراسیون محل مورد نظر، انواع مختلفی از چراغ دیواری وجود دارد.

روشنایی سقفی

شناخته­‌شده­‌ترین مدل روشنایی برای فضاهای داخلی روشنایی سقفی است که در واقع همان لامپ­‌ها و لوسترهایی است که به عنوان روشن کننده محیط می­‌شناسیم. انواع متفاوتی از چراغ­‌ها و لوستر­های سقفی فضایی بسیار زیبا و شیک برای خانه­‌ی شما به ارمغان می‌­آورند.

روشنایی محوطه و تراس

در دکوراسیون جدید طرحی‌­‌های تازه‌ را برای روشن شدن فضای بیرونی خانه فراموش نکنید. شما می‌توانید به راحتی و با استفاده از چند ایده بهترین فضا را برای محیط بیرونی خانه­‌ی خود ایجاد کنید.

چند نکته کوتاه

 • لوازم روشن‌کننده منزل بسیار متنوع‌اند. دیگر روشنایی سقفی به تنهایی کافی نیست و باید برای همه­‌ی نقاط از منابع روشن‌کننده استفاده شود.
 • دیوارکوب­‌ها و آباژورها را حتما در دکوراسیون خود قرار دهید.
 • نورپردازی در حمام را جدی بگیرید.
 • در هر فضا حداقل از دو نوع منبع متفاوت نور استفاده کنید؛ برای مثال یک دیوارکوب و یک چراغ سقفی.