روشنایی

فیلتر کردن

فیلتر کردن
تخفیف
لوستر کریستال مدل سبا کانتر ژرفالوستر کریستال مدل سبا کانتر ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل سبا کانتر ژرفا

۴,۴۵۹,۱۰۰ تومان۶,۲۴۲,۷۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کریستال مدل سبا دایره ای ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل سبا دایره ای ژرفا

۲,۸۰۲,۹۰۰ تومان۱۰,۶۶۳,۴۰۰ تومان
تخفیف
چراغ دیواری ثابت مدرن مدل عدسی ژرفاچراغ دیواری ثابت مدرن مدل عدسی ژرفا

لوستر ژرفا

چراغ دیواری ثابت مدرن مدل عدسی ژرفا

۷۳۵,۸۰۰ تومان۷۸۶,۰۰۰ تومان
تخفیف
آباژور پایه بلند مدرن مدل عدسی ژرفا

لوستر ژرفا

آباژور پایه بلند مدرن مدل عدسی ژرفا

۲,۴۸۴,۴۰۰ تومان۲,۵۲۹,۹۰۰ تومان
تخفیف
لوستر مدرن مدل عدسی ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر مدرن مدل عدسی ژرفا

۲,۰۷۳,۵۰۰ تومان۲,۲۱۳,۰۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کریستال چیاکو کانتر ژرفالوستر کریستال چیاکو کانتر ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال چیاکو کانتر ژرفا

۴,۸۴۱,۳۰۰ تومان۵,۲۲۳,۵۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کریستال چیاکو دایره ای ژرفالوستر کریستال چیاکو دایره ای ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال چیاکو دایره ای ژرفا

۲,۰۳۸,۵۰۰ تومان۴,۶۸۸,۴۰۰ تومان
تخفیف
آباژور پایه بلند مدل پولکی ژرفاآباژور پایه بلند مدل پولکی ژرفا

لوستر ژرفا

آباژور پایه بلند مدل پولکی ژرفا

۱,۴۷۱,۵۰۰ تومان۱,۶۸۱,۷۰۰ تومان
تخفیف
لوستر پولکی کانتر ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر پولکی کانتر ژرفا

۳,۷۵۸,۴۰۰ تومان۴,۳۳۱,۷۰۰ تومان
تخفیف
لوستر پولکی دایره ای ژرفالوستر پولکی دایره ای ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر پولکی دایره ای ژرفا

۲,۶۷۵,۵۰۰ تومان۵,۸۰۹,۵۰۰ تومان
تخفیف
آباژور پایه بلند مدل پیزا ژرفا

لوستر ژرفا

آباژور پایه بلند مدل پیزا ژرفا

۱,۲۲۳,۱۰۰ تومان۱,۳۳۷,۸۰۰ تومان
تخفیف
چراغ دیواری ثابت کریستال مدل پیزا ژرفاچراغ دیواری ثابت کریستال مدل پیزا ژرفا

لوستر ژرفا

چراغ دیواری ثابت کریستال مدل پیزا ژرفا

۴۵۸,۷۰۰ تومان۸۲۸,۲۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کریستال مدل پیزا  کانتر ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل پیزا کانتر ژرفا

۳,۶۹۴,۷۰۰ تومان۵,۲۲۳,۵۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کریستال مدل پیزا پروانه دایره ای ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل پیزا پروانه دایره ای ژرفا

۱,۲۱۰,۴۰۰ تومان۲,۲۹۳,۳۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کریستال مدل پیزا مربعی ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل پیزا مربعی ژرفا

۵۷۳,۴۰۰ تومان۱۱,۳۳۸,۷۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کریستال مدل پیزا دایره ای ژرفالوستر کریستال مدل پیزا دایره ای ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل پیزا دایره ای ژرفا

۵۷۳,۴۰۰ تومان۹,۵۵۵,۱۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کریستال مدل پیزا دایره ای دولاین ژرفالوستر کریستال مدل پیزا دایره ای دولاین ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل پیزا دایره ای دولاین ژرفا

۲,۲۳۵,۹۰۰ تومان۵,۴۷۰,۱۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کریستال مدل پیزا کاردی پهن دایره ای ژرفالوستر کریستال مدل پیزا کاردی پهن دایره ای ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل پیزا کاردی پهن دایره ای ژرفا

۱,۹۲۶,۵۰۰ تومان۱۰,۸۹۲,۸۰۰ تومان
تخفیف
چراغ دیواری چوبی ال ای دی سان هوم کد W0121چراغ دیواری چوبی ال ای دی سان هوم کد W0121

سان هوم

چراغ دیواری چوبی ال ای دی سان هوم کد W0121

۴۹۹,۳۰۰ تومان ۴۴۹,۴۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز قابل تنظیم چوبی ال ای دی سان هوم کد w0116چراغ آویز قابل تنظیم چوبی ال ای دی سان هوم کد w0116

سان هوم

چراغ آویز قابل تنظیم چوبی ال ای دی سان هوم کد w0116

۱,۵۳۶,۱۰۰ تومان ۱,۳۸۲,۵۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز خطی چوبی ال ای دی سان هومچراغ آویز خطی چوبی ال ای دی سان هوم

سان هوم

چراغ آویز خطی چوبی ال ای دی سان هوم

۶۶۸,۳۰۰ تومان۷۸۳,۵۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی خطی تسلا مدل لاینرچراغ آویز چوبی خطی تسلا مدل لاینر

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی خطی تسلا مدل لاینر

۶۶۳,۴۰۰ تومان۱,۳۶۵,۱۰۰ تومان
تخفیف
چراغ باغی حصیری بورنووی مدل مکعبیچراغ باغی حصیری بورنووی مدل مکعبی

بورنووی

چراغ باغی حصیری بورنووی مدل مکعبی

۱,۷۶۴,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۵,۹۰۰ تومان
تخفیف
آباژور حصیری بورنووی مدل برناآباژور حصیری بورنووی مدل برنا

بورنووی

آباژور حصیری بورنووی مدل برنا

۳,۳۰۷,۵۰۰ تومان ۳,۱۴۲,۲۰۰ تومان
تخفیف
چراغ باغی حصیری بورنووی کد۲۲۲۰چراغ باغی حصیری بورنووی کد۲۲۲۰

بورنووی

چراغ باغی حصیری بورنووی کد۲۲۲۰

۸۸۷,۸۰۰ تومان۱,۰۸۷,۳۰۰ تومان
تخفیف
ست آباژور حصیری فضای باز بورنووی کد۲۲۱۰ست آباژور حصیری فضای باز بورنووی کد۲۲۱۰

بورنووی

ست آباژور حصیری فضای باز بورنووی کد۲۲۱۰

۱,۰۶۷,۴۰۰ تومان۳,۳۷۱,۶۰۰ تومان
تخفیف
چراغ مطالعه چوبی مدل لوپیکاچراغ مطالعه چوبی مدل لوپیکا

روشنایی تسلا

چراغ مطالعه چوبی مدل لوپیکا

۳۲۰,۰۰۰ تومان ۲۹۱,۳۰۰ تومان
تخفیف
آباژور رومیزی چوبی مدل داینو اسکوارآباژور رومیزی چوبی مدل داینو اسکوار

روشنایی تسلا

آباژور رومیزی چوبی مدل داینو اسکوار

۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳۱۸,۶۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل زیماچراغ آویز چوبی مدل زیما

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل زیما

۲۸۹,۰۰۰ تومان ۲۶۳,۰۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل هت

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل هت

۶۹۹,۰۰۰ تومان ۶۳۶,۱۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل آلماچراغ آویز چوبی مدل آلما

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل آلما

۱۸۹,۰۰۰ تومان ۱۷۲,۰۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل پلوتونچراغ آویز چوبی مدل پلوتون

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل پلوتون

۴۴۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۵۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل نپتونچراغ آویز چوبی مدل نپتون

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل نپتون

۲۸۹,۰۰۰ تومان ۲۶۳,۰۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل اورانوسچراغ آویز چوبی مدل اورانوس

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل اورانوس

۱۷۹,۰۰۰ تومان ۱۶۲,۹۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل مینی ژوپیترچراغ آویز چوبی مدل مینی ژوپیتر

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل مینی ژوپیتر

۲۱۰,۰۰۰ تومان ۱۹۱,۲۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل ژوپیترچراغ آویز چوبی مدل ژوپیتر

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل ژوپیتر

۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۸۲,۱۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل مارسچراغ آویز چوبی مدل مارس

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل مارس

۲۲۷,۶۰۰ تومان۶۴۴,۸۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل لاکیچراغ آویز چوبی مدل لاکی

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل لاکی

۱۵۳,۸۰۰ تومان۹۱۴,۶۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل لئوچراغ آویز چوبی مدل لئو

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل لئو

۸۹,۲۰۰ تومان۵۵۵,۲۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل مرینوسچراغ آویز چوبی مدل مرینوس

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل مرینوس

۱۹۳,۰۰۰ تومان۱,۱۵۷,۶۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل نواچراغ آویز چوبی مدل نوا

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل نوا

۱۹۳,۳۰۰ تومان۱,۱۹۹,۱۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل لوراچراغ آویز چوبی مدل لورا

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل لورا

۱۹۳,۰۰۰ تومان۱,۲۹۰,۱۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل دلساچراغ آویز چوبی مدل دلسا

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل دلسا

۲۰۷,۵۰۰ تومان۱,۲۹۰,۸۰۰ تومان
لوستر مدرن متداخل مکعبی مدل VM4151لوستر مدرن متداخل مکعبی مدل VM4151

وودوهوم

انواع روشنایی: لوستر ، چراغ آویز ، چراغ دیواری ، چراغ سقفی ، آباژور

اهمیت نورپردازی در دکوراسیون­‌های امروزی فقط برای روشن کردن محیط نیست بلکه طراحان دکوراسیون از منابع­‌ روشنایی به عنوان یک آیتم دکوراتیو یاد می­‌کنند. لوازم روشن‌کننده منزل حتی در زمان خاموش بودن نیز جزئی از دکور جذاب خانه و یا محل کار شما خواهند بود.
با پیشرفت هر چه بیشتر تکنولوژی، پیشنهاد­ها و ایده­‌های مختلف نورپردازی در دکوراسیون نیز افزایش یافت و طراحان را برای پیشرفت در این رقابت مستلزم به طراحی­‌های جسورانه­‌تر کرد. هوم استایل کلکسیون کاملی از انواع چراغ‌ها، لوسترها، آباژورها و… را به شما ارائه می­‌دهد و همچنین در سایت آن برای هر سبک دکوراسیون یک پیشنهاد فوق­العاده وجود دارد.

از چه نوع روشنایی استفاده کنیم؟

این نوع محصولات برای هر مکانی متغیر است. دیگر مانند گذشته فقط یک لوستر سقفی برای روشن شدن محیط کافی نیست و شما باید برای هر قسمت از خانه متناسب با طراحی و دکوراسیون یک منبع روشنایی مستقل داشته باشید. برخی از این محصولات‌ها عبارتنداز:

  • آباژور: شامل آباژورهای پایه بلند، رومیزی، دکوری، چراغ مطالعه
  • روشنایی دیواری: شامل چراغ خواب و چراغ های دیواری ثابت و قابل تنظیم
  • روشنایی سقف: شامل چراغ آویز، چراغ توکار، چراغ جزیره، چراغ سقفی و انواع لوسترها
  • روشنایی محوطه و تراس: شامل چراغ فانوسی، پایه دار، خورشیدی

– آباژور

آباژور در نظر عموم مردم یک چراغ پایه­‌دار است که قسمت بالایی آن دارای یک کلاهک بوده و بیشتر جنبه­‌ی تزئینی دارد. اما آباژورها یک آیتم مناسب برای متعادل­‌سازی نور محیط محسوب می­‌شوند.
در انتخاب آباژور باید به نوع دکوراسیون و میزان نور مورد نیاز محل قرار­گیری توجه کنید. امروزه آباژورها در انواع مختلفی از طرح، مدل و رنگ برای هر سبک از دکوراسیون وجود دارند. علاوه بر آباژور­، چراغ مطالعه نیز در همین دسته قرار می­‌گیرد. چراغ مطالعه یک آیتم شیک و زیبا برای اتاق کار یا میز کار شما است.

– روشنایی دیواری

چراغ­‌های دیواری معمولا برای نورپردازی اصلی استفاده نمی­‌شوند و کاربرد آن­‌ها برای ایجاد نور در یک نقطه است. از زمان­‌های بسیار دور نیز روشنایی دیواری به وسیله شمع­‌ها و مشعل­‌ها انجام می­‌شده است. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی چراغ‌­ها و لامپ­‌های دیواری جای آن­‌ها را گرفته­‌اند. بسته به سبک و نوع دکوراسیون محل مورد نظر، انواع مختلفی از چراغ دیواری وجود دارد.

– روشنایی سقفی

شناخته­‌شده­‌ترین مدل روشنایی برای فضاهای داخلی روشنایی سقفی است که در واقع همان لامپ­‌ها و لوسترهایی است که به عنوان روشن کننده محیط می­‌شناسیم. انواع متفاوتی از چراغ­‌ها و لوستر­های سقفی فضایی بسیار زیبا و شیک برای خانه­‌ی شما به ارمغان می‌­آورند.

– روشنایی محوطه و تراس

در دکوراسیون جدید طرحی‌­‌های تازه‌ را برای روشن شدن فضای بیرونی خانه فراموش نکنید. شما می‌توانید به راحتی و با استفاده از چند ایده بهترین فضا را برای محیط بیرونی خانه­‌ی خود ایجاد کنید.

چند نکته کوتاه برای نورپردازی

  • لوازم روشن‌کننده منزل بسیار متنوع‌اند. دیگر روشنایی سقفی به تنهایی کافی نیست و باید برای همه­‌ی نقاط از منابع روشن‌کننده استفاده شود.
  • دیوارکوب­‌ها و آباژورها را حتما در دکوراسیون خود قرار دهید.
  • در ترندهای جدید دکوراسیون، نورپردازی مخفی را جدی بگیرید.
  • در هر فضا حداقل از دو نوع منبع متفاوت نور استفاده کنید؛ برای مثال یک دیوارکوب و یک چراغ سقفی.