روشنایی

فیلتر کردن
تخفیف
لوستر کریستال ژرفا مدل رز دایره ایلوستر کریستال ژرفا مدل رز دایره ای

لوستر کریستال ژرفا مدل رز دایره ای

۳,۰۸۵,۰۰۰ تومان۹,۸۱۷,۰۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کانتر کریستالی ژرفا مدل رزلوستر کانتر کریستالی ژرفا مدل رز

لوستر کانتر کریستالی ژرفا مدل رز

۳,۶۴۶,۰۰۰ تومان۸,۸۸۲,۰۰۰ تومان
تخفیف
چراغ دیواری کریستالی ژرفا مدل رزچراغ دیواری کریستالی ژرفا مدل رز

چراغ دیواری کریستالی ژرفا مدل رز

۸۸۸,۰۰۰ تومان۲,۰۵۷,۰۰۰ تومان
تخفیف
چراغ دیواری کریستال ژرفا مدل آرتاچراغ دیواری کریستال ژرفا مدل آرتا

چراغ دیواری کریستال ژرفا مدل آرتا

۸۸۸,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کانتر کریستالی ژرفا مدل آرتالوستر کانتر کریستالی ژرفا مدل آرتا

لوستر کانتر کریستالی ژرفا مدل آرتا

۴,۲۰۷,۰۰۰ تومان۹,۲۵۶,۰۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کریستال ژرفا مدل آرتا دایره ایلوستر کریستال ژرفا مدل آرتا دایره ای

لوستر کریستال ژرفا مدل آرتا دایره ای

۳,۲۷۲,۰۰۰ تومان۹,۲۵۶,۰۰۰ تومان
لوستر حبابی مدرن مدنور مدل گلکسی لایتلوستر حبابی مدرن مدنور مدل گلکسی لایت

لوستر حبابی مدرن مدنور مدل گلکسی لایت

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ آویز مدنور مدل پایپ لایتچراغ آویز مدنور مدل پایپ لایت

چراغ آویز مدنور مدل پایپ لایت

۳۵۰,۰۰۰ تومان۴۴۰,۰۰۰ تومان
چراغ جبابی آویز مدنور مدل مون لایتچراغ جبابی آویز مدنور مدل مون لایت

چراغ جبابی آویز مدنور مدل مون لایت

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ آویز مدنور مدل توییست لایتچراغ آویز مدنور مدل توییست لایت

چراغ آویز مدنور مدل توییست لایت

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ آویز حبابی کانتر مدنور مدل توییست لایت خطیچراغ آویز حبابی کانتر مدنور مدل توییست لایت خطی

چراغ آویز حبابی کانتر مدنور مدل توییست لایت خطی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692423چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692423

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692423

۲,۳۸۴,۵۲۵ تومان۲,۴۹۹,۶۴۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692213چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692213

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692213

۲,۱۷۸,۳۳۰ تومان۲,۲۸۷,۱۲۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692523چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692523

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692523

۲,۳۸۴,۵۲۵ تومان۲,۴۹۹,۶۴۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692313چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692313

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-692313

۲,۳۸۴,۵۲۵ تومان۲,۵۰۳,۴۳۵ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691023چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691023

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691023

۹۵۰,۰۱۵ تومان۹۹۸,۰۸۵ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691113چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691113

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-691113

۹۵۰,۰۱۵ تومان۹۹۸,۰۸۵ تومان
چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-691013

چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-691013

۹۵۰,۰۱۵ تومان۹۹۸,۰۸۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690313

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690313

۱,۱۳۸,۵۰۰ تومان۱,۱۹۵,۴۲۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690223

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690223

۱,۰۳۴,۷۷۰ تومان۱,۰۸۷,۹۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690123

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690123

۱,۰۳۴,۷۷۰ تومان۱,۰۸۷,۹۰۰ تومان
چراغ سردری بیتانور مدل آرتین Bi-691033

چراغ سردری بیتانور مدل آرتین Bi-691033

۹۵۰,۰۱۵ تومان۹۹۸,۰۸۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690623

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690623

۹۵۰,۰۱۵ تومان۹۹۸,۰۸۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690413

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690413

۱,۱۳۸,۵۰۰ تومان۱,۱۹۵,۴۲۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690513

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-690513

۱,۱۳۸,۵۰۰ تومان۱,۱۹۵,۴۲۵ تومان
چراغ پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682423چراغ پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682423

چراغ پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682423

۲,۰۸۴,۷۲۰ تومان۲,۱۸۸,۴۵۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682213چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682213

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682213

۱,۸۷۸,۵۲۵ تومان۱,۹۷۲,۱۳۵ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682523چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682523

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-682523

۲,۰۸۴,۷۲۰ تومان۲,۱۸۸,۴۵۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681023چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681023

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681023

۸۰۳,۲۷۵ تومان۸۴۳,۷۵۵ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681113چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681113

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-681113

۸۰۳,۲۷۵ تومان۸۴۳,۷۵۵ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682313چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682313

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-682313

۲,۰۸۴,۷۲۰ تومان۲,۱۸۸,۴۵۰ تومان
چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-681013چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-681013

چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-681013

۸۰۳,۲۷۵ تومان۸۴۳,۷۵۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680313چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680313

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680313

۹۸۷,۹۶۵ تومان۱,۰۳۷,۳۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680223چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680223

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680223

۸۸۴,۲۳۵ تومان۹۲۸,۵۱۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680123

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680123

۸۸۴,۲۳۵ تومان۹۲۸,۵۱۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-681033چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-681033

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-681033

۸۰۳,۲۷۵ تومان۸۴۳,۷۵۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680623

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680623

۸۰۳,۲۷۵ تومان۸۴۳,۷۵۵ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680513

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680513

۹۸۷,۹۶۵ تومان۱,۰۳۷,۳۰۰ تومان
چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680413چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680413

چراغ دیواری بیتانور مدل آرتین Bi-680413

۹۸۷,۹۶۵ تومان۱,۰۳۷,۳۰۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672423چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672423

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672423

۱,۷۵۸,۳۵۰ تومان۱,۸۴۶,۹۰۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672213چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672213

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672213

۱,۵۴۹,۶۲۵ تومان۱,۶۲۶,۷۹۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672523چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672523

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672523

۱,۷۵۸,۳۵۰ تومان۱,۸۴۶,۹۰۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671113چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671113

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671113

۶۳۸,۸۲۵ تومان۶۷۰,۴۵۰ تومان
چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671023چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671023

چراغ سرلوله بیتانور مدل آرتین Bi-671023

۶۳۸,۸۲۵ تومان۶۷۰,۴۵۰ تومان
چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672313چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672313

چراغ دوشاخه پارکی بیتانور مدل آرتین Bi-672313

۱,۵۹۸,۵۰۰ تومان۱,۷۵۸,۳۵۰ تومان
چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-671013چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-671013

چراغ آویز بیتانور مدل آرتین Bi-671013

۶۳۸,۸۲۵ تومان۶۷۰,۴۵۰ تومان

انواع روشنایی: لوستر ، چراغ آویز ، چراغ دیواری ، چراغ سقفی ، آباژور

اهمیت نورپردازی در دکوراسیون­‌های امروزی فقط برای روشن کردن محیط نیست بلکه طراحان دکوراسیون از منابع­‌ روشنایی به عنوان یک آیتم دکوراتیو یاد می­‌کنند. لوازم روشن‌کننده منزل حتی در زمان خاموش بودن نیز جزئی از دکور جذاب خانه و یا محل کار شما خواهند بود.
با پیشرفت هر چه بیشتر تکنولوژی، پیشنهاد­ها و ایده­‌های مختلف نورپردازی در دکوراسیون نیز افزایش یافت و طراحان را برای پیشرفت در این رقابت مستلزم به طراحی­‌های جسورانه­‌تر کرد. هوم استایل کلکسیون کاملی از انواع چراغ‌ها، لوسترها، آباژورها و… را به شما ارائه می­‌دهد و همچنین در سایت آن برای هر سبک دکوراسیون یک پیشنهاد فوق­العاده وجود دارد.

از چه نوع روشنایی استفاده کنیم؟

این نوع محصولات برای هر مکانی متغیر است. دیگر مانند گذشته فقط یک لوستر سقفی برای روشن شدن محیط کافی نیست و شما باید برای هر قسمت از خانه متناسب با طراحی و دکوراسیون یک منبع روشنایی مستقل داشته باشید. برخی از این محصولات‌ها عبارتنداز:

  • آباژور: شامل آباژورهای پایه بلند، رومیزی، دکوری، چراغ مطالعه
  • روشنایی دیواری: شامل چراغ خواب و چراغ های دیواری ثابت و قابل تنظیم
  • روشنایی سقف: شامل چراغ آویز، چراغ توکار، چراغ جزیره، چراغ سقفی و انواع لوسترها
  • روشنایی محوطه و تراس: شامل چراغ فانوسی، پایه دار، خورشیدی

– آباژور

آباژور در نظر عموم مردم یک چراغ پایه­‌دار است که قسمت بالایی آن دارای یک کلاهک بوده و بیشتر جنبه­‌ی تزئینی دارد. اما آباژورها یک آیتم مناسب برای متعادل­‌سازی نور محیط محسوب می­‌شوند.
در انتخاب آباژور باید به نوع دکوراسیون و میزان نور مورد نیاز محل قرار­گیری توجه کنید. امروزه آباژورها در انواع مختلفی از طرح، مدل و رنگ برای هر سبک از دکوراسیون وجود دارند. علاوه بر آباژور­، چراغ مطالعه نیز در همین دسته قرار می­‌گیرد. چراغ مطالعه یک آیتم شیک و زیبا برای اتاق کار یا میز کار شما است.

– روشنایی دیواری

چراغ­‌های دیواری معمولا برای نورپردازی اصلی استفاده نمی­‌شوند و کاربرد آن­‌ها برای ایجاد نور در یک نقطه است. از زمان­‌های بسیار دور نیز روشنایی دیواری به وسیله شمع­‌ها و مشعل­‌ها انجام می­‌شده است. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی چراغ‌­ها و لامپ­‌های دیواری جای آن­‌ها را گرفته­‌اند. بسته به سبک و نوع دکوراسیون محل مورد نظر، انواع مختلفی از چراغ دیواری وجود دارد.

– روشنایی سقفی

شناخته­‌شده­‌ترین مدل روشنایی برای فضاهای داخلی روشنایی سقفی است که در واقع همان لامپ­‌ها و لوسترهایی است که به عنوان روشن کننده محیط می­‌شناسیم. انواع متفاوتی از چراغ­‌ها و لوستر­های سقفی فضایی بسیار زیبا و شیک برای خانه­‌ی شما به ارمغان می‌­آورند.

– روشنایی محوطه و تراس

در دکوراسیون جدید طرحی‌­‌های تازه‌ را برای روشن شدن فضای بیرونی خانه فراموش نکنید. شما می‌توانید به راحتی و با استفاده از چند ایده بهترین فضا را برای محیط بیرونی خانه­‌ی خود ایجاد کنید.

چند نکته کوتاه برای نورپردازی

  • لوازم روشن‌کننده منزل بسیار متنوع‌اند. دیگر روشنایی سقفی به تنهایی کافی نیست و باید برای همه­‌ی نقاط از منابع روشن‌کننده استفاده شود.
  • دیوارکوب­‌ها و آباژورها را حتما در دکوراسیون خود قرار دهید.
  • در ترندهای جدید دکوراسیون، نورپردازی مخفی را جدی بگیرید.
  • در هر فضا حداقل از دو نوع منبع متفاوت نور استفاده کنید؛ برای مثال یک دیوارکوب و یک چراغ سقفی.