روشنایی

فیلتر کردن

فیلتر کردن
لوستر دروم دو طبقه وودوهوم مدل VL2210لوستر دروم دو طبقه وودوهوم مدل VL2210

وودوهوم

لوستر دروم دو طبقه وودوهوم مدل VL2210

۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
لوستر کانتر وودوهوم مدل VL2211لوستر کانتر وودوهوم مدل VL2211

وودوهوم

لوستر کانتر وودوهوم مدل VL2211

۱۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
لوستر کریستال وودوهوم مدل VL2190لوستر کریستال وودوهوم مدل VL2190

وودوهوم

لوستر خوشه ای وودوهوم مدل L106لوستر خوشه ای وودوهوم مدل L106

وودوهوم

لوستر خوشه ای وودوهوم مدل L106

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
لوستر مدرن وودوهوم مدل L117لوستر مدرن وودوهوم مدل L117

وودوهوم

لوستر مدرن وودوهوم مدل L117

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
لوستر دروم وودوهوم مدل VL2209لوستر دروم وودوهوم مدل VL2209

وودوهوم

لوستر دروم وودوهوم مدل VL2209

۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
لوستر چوبی مدرن وودوهوم مدل VL2168لوستر چوبی مدرن وودوهوم مدل VL2168

وودوهوم

چراغ آویز دکوری وودوهوم مدل VL21984چراغ آویز دکوری وودوهوم مدل VL21984

وودوهوم

لوستر خوشه ای وودوهوم مدل VL2136لوستر خوشه ای وودوهوم مدل VL2136

وودوهوم

لوستر خوشه ای وودوهوم مدل VL2136

۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
لوستر خوشه ای وودوهوم مدل VL2155لوستر خوشه ای وودوهوم مدل VL2155

وودوهوم

لوستر خوشه ای دکوری وودوهوم مدل L115لوستر خوشه ای دکوری وودوهوم مدل L115

وودوهوم

لوستر خوشه ای وودوهوم مدل L114لوستر خوشه ای وودوهوم مدل L114

وودوهوم

لوستر شمعی وودوهوم مدل VL2180لوستر شمعی وودوهوم مدل VL2180

وودوهوم

چراغ آویز دکوری وودوهوم مدل VL21212چراغ آویز دکوری وودوهوم مدل VL21212

وودوهوم

لوستر کانتر مدرن وودوهوم مدل VL2205لوستر کانتر مدرن وودوهوم مدل VL2205

وودوهوم

لوستر خوشه ای وودوهوم مدل L103لوستر خوشه ای وودوهوم مدل L103

وودوهوم

لوستر کانتر خوشه ای وودوهوم مدل VL2203لوستر کانتر خوشه ای وودوهوم مدل VL2203

وودوهوم

لوستر خوشه ای وودوهوم مدل L107لوستر خوشه ای وودوهوم مدل L107

وودوهوم

لوستر خوشه ای وودوهوم مدل L107

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
لوستر کریستال مدرن وودوهوم مدل VL2213لوستر کریستال مدرن وودوهوم مدل VL2213

وودوهوم

لوستر کریستال مدرن وودوهوم مدل VL2213

۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
لوستر مدرن وودوهوم مدل VL2204لوستر مدرن وودوهوم مدل VL2204

وودوهوم

چراغ سقفی مدرن وودوهوم مدل L108چراغ سقفی مدرن وودوهوم مدل L108

وودوهوم

آباژور پایه بلند مدرن وودوهوم مدل VF6125آباژور پایه بلند مدرن وودوهوم مدل VF6125

وودوهوم

لوستر کریستال مدرن وودوهوم مدل L124لوستر کریستال مدرن وودوهوم مدل L124

وودوهوم

لوستر خوشه ای وودوهوم مدل L109لوستر خوشه ای وودوهوم مدل L109

وودوهوم

لوستر کریستال مدرن وودوهوم مدل L118لوستر کریستال مدرن وودوهوم مدل L118

وودوهوم

لوستر کریستال مدرن وودوهوم مدل L118

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
لوستر مدرن وودوهوم مدل L107لوستر مدرن وودوهوم مدل L107

وودوهوم

لوستر مدرن وودوهوم مدل L107

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
لوستر مدرن وودوهوم مدل L104لوستر مدرن وودوهوم مدل L104

وودوهوم

لوستر مدرن وودوهوم مدل L104

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
لوستر مدرن وودوهوم مدل L113لوستر مدرن وودوهوم مدل L113

وودوهوم

لوستر مدرن وودوهوم مدل L113

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آباژور پایه بلند مدنورآباژور پایه بلند مدنور

مدنور

آباژور پایه بلند مدنور

قیمت استعلامی
چراغ آویز مدنور مدل رول لایتچراغ آویز مدنور مدل رول لایت

مدنور

آباژور رومیزی مدنور مدل توییست لایتآباژور رومیزی مدنور مدل توییست لایت

مدنور

آباژور رومیزی مدنور مدل توییست لایت

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ آویز مدنور مدل سیرکل لایت خطیچراغ آویز مدنور مدل سیرکل لایت خطی

مدنور

چراغ آویز مدنور مدل سیرکل لایت خطی

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
لوستر آویز مدنور مدل سیرکل لایتلوستر آویز مدنور مدل سیرکل لایت

مدنور

لوستر آویز مدنور مدل سیرکل لایت

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ آویز مدنور مدل برنچ لایت خطیچراغ آویز مدنور مدل برنچ لایت خطی

مدنور

چراغ آویز مدنور مدل برنچ لایت خطی

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
چراغ مدنور مدل برنچ لایت دیواری تک حبابچراغ مدنور مدل برنچ لایت دیواری تک حباب

مدنور

چراغ مدنور مدل برنچ لایت دیواری تک حباب

۶۵۰,۰۰۰ تومان۷۵۰,۰۰۰ تومان
لوستر آویز مدنور مدل برنچ لایتلوستر آویز مدنور مدل برنچ لایت

مدنور

لوستر آویز مدنور مدل برنچ لایت

۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کریستال مدل شمس ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل شمس ژرفا

۳,۴۸۷,۶۰۰ تومان۵۸,۵۹۰,۱۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کریستال مدل تیغه ای ژرفالوستر کریستال مدل تیغه ای ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل تیغه ای ژرفا

۱,۶۸۳,۴۰۰ تومان۱۳,۱۱۳,۱۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کریستال کانتر مدل تیغه ای ژرفالوستر کریستال کانتر مدل تیغه ای ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال کانتر مدل تیغه ای ژرفا

۶,۰۷۳,۰۰۰ تومان۷,۲۴۴,۸۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کریستال مدل ضربدری ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل ضربدری ژرفا

۱,۹۴۳,۸۰۰ تومان۴,۰۱۷,۷۰۰ تومان
تخفیف
لوستر کریستال کانتر مدل ضربدری ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال کانتر مدل ضربدری ژرفا

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۸۰,۱۰۰ تومان
تخفیف
آباژور رومیزی مدرن مدل عدسی ژرفا

لوستر ژرفا

آباژور رومیزی مدرن مدل عدسی ژرفا

۱,۲۳۷,۰۰۰ تومان۱,۲۶۴,۹۰۰ تومان
تخفیف
آباژور رومیزی کریستال مدل سباآباژور رومیزی کریستال مدل سبا

لوستر ژرفا

آباژور رومیزی کریستال مدل سبا

۱,۵۶۲,۵۰۰ تومان۱,۶۵۵,۵۰۰ تومان
تخفیف
لوستر مدرن طلایی H

سان هوم

لوستر مدرن طلایی H

۶۴۱,۶۰۰ تومان ۵۳۹,۴۰۰ تومان

انواع روشنایی: لوستر ، چراغ آویز ، چراغ دیواری ، چراغ سقفی ، آباژور

اهمیت نورپردازی در دکوراسیون­‌های امروزی فقط برای روشن کردن محیط نیست بلکه طراحان دکوراسیون از منابع­‌ روشنایی به عنوان یک آیتم دکوراتیو یاد می­‌کنند. لوازم روشن‌کننده منزل حتی در زمان خاموش بودن نیز جزئی از دکور جذاب خانه و یا محل کار شما خواهند بود.
با پیشرفت هر چه بیشتر تکنولوژی، پیشنهاد­ها و ایده­‌های مختلف نورپردازی در دکوراسیون نیز افزایش یافت و طراحان را برای پیشرفت در این رقابت مستلزم به طراحی­‌های جسورانه­‌تر کرد. هوم استایل کلکسیون کاملی از انواع چراغ‌ها، لوسترها، آباژورها و… را به شما ارائه می­‌دهد و همچنین در سایت آن برای هر سبک دکوراسیون یک پیشنهاد فوق­العاده وجود دارد.

از چه نوع روشنایی استفاده کنیم؟

این نوع محصولات برای هر مکانی متغیر است. دیگر مانند گذشته فقط یک لوستر سقفی برای روشن شدن محیط کافی نیست و شما باید برای هر قسمت از خانه متناسب با طراحی و دکوراسیون یک منبع روشنایی مستقل داشته باشید. برخی از این محصولات‌ها عبارتنداز:

  • آباژور: شامل آباژورهای پایه بلند، رومیزی، دکوری، چراغ مطالعه
  • روشنایی دیواری: شامل چراغ خواب و چراغ های دیواری ثابت و قابل تنظیم
  • روشنایی سقف: شامل چراغ آویز، چراغ توکار، چراغ جزیره، چراغ سقفی و انواع لوسترها
  • روشنایی محوطه و تراس: شامل چراغ فانوسی، پایه دار، خورشیدی

– آباژور

آباژور در نظر عموم مردم یک چراغ پایه­‌دار است که قسمت بالایی آن دارای یک کلاهک بوده و بیشتر جنبه­‌ی تزئینی دارد. اما آباژورها یک آیتم مناسب برای متعادل­‌سازی نور محیط محسوب می­‌شوند.
در انتخاب آباژور باید به نوع دکوراسیون و میزان نور مورد نیاز محل قرار­گیری توجه کنید. امروزه آباژورها در انواع مختلفی از طرح، مدل و رنگ برای هر سبک از دکوراسیون وجود دارند. علاوه بر آباژور­، چراغ مطالعه نیز در همین دسته قرار می­‌گیرد. چراغ مطالعه یک آیتم شیک و زیبا برای اتاق کار یا میز کار شما است.

– روشنایی دیواری

چراغ­‌های دیواری معمولا برای نورپردازی اصلی استفاده نمی­‌شوند و کاربرد آن­‌ها برای ایجاد نور در یک نقطه است. از زمان­‌های بسیار دور نیز روشنایی دیواری به وسیله شمع­‌ها و مشعل­‌ها انجام می­‌شده است. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی چراغ‌­ها و لامپ­‌های دیواری جای آن­‌ها را گرفته­‌اند. بسته به سبک و نوع دکوراسیون محل مورد نظر، انواع مختلفی از چراغ دیواری وجود دارد.

– روشنایی سقفی

شناخته­‌شده­‌ترین مدل روشنایی برای فضاهای داخلی روشنایی سقفی است که در واقع همان لامپ­‌ها و لوسترهایی است که به عنوان روشن کننده محیط می­‌شناسیم. انواع متفاوتی از چراغ­‌ها و لوستر­های سقفی فضایی بسیار زیبا و شیک برای خانه­‌ی شما به ارمغان می‌­آورند.

– روشنایی محوطه و تراس

در دکوراسیون جدید طرحی‌­‌های تازه‌ را برای روشن شدن فضای بیرونی خانه فراموش نکنید. شما می‌توانید به راحتی و با استفاده از چند ایده بهترین فضا را برای محیط بیرونی خانه­‌ی خود ایجاد کنید.

چند نکته کوتاه برای نورپردازی

  • لوازم روشن‌کننده منزل بسیار متنوع‌اند. دیگر روشنایی سقفی به تنهایی کافی نیست و باید برای همه­‌ی نقاط از منابع روشن‌کننده استفاده شود.
  • دیوارکوب­‌ها و آباژورها را حتما در دکوراسیون خود قرار دهید.
  • در ترندهای جدید دکوراسیون، نورپردازی مخفی را جدی بگیرید.
  • در هر فضا حداقل از دو نوع منبع متفاوت نور استفاده کنید؛ برای مثال یک دیوارکوب و یک چراغ سقفی.