روشنایی

فیلتر کردن

فیلتر کردن
چراغ آویز خطی چوبی ال ای دی سان هومچراغ آویز خطی چوبی ال ای دی سان هوم

سان هوم

چراغ آویز خطی چوبی ال ای دی سان هوم

۴۸۹,۷۰۰ تومان۹۳۲,۶۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی خطی تسلا مدل لاینرچراغ آویز چوبی خطی تسلا مدل لاینر

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی خطی تسلا مدل لاینر

۵۲۴,۷۰۰ تومان۱,۱۶۱,۱۰۰ تومان
چراغ باغی حصیری بورنووی مدل مکعبیچراغ باغی حصیری بورنووی مدل مکعبی

بورنووی

آباژور حصیری بورنووی مدل برناآباژور حصیری بورنووی مدل برنا

بورنووی

چراغ باغی حصیری بورنووی کد۲۲۲۰چراغ باغی حصیری بورنووی کد۲۲۲۰

بورنووی

چراغ باغی حصیری بورنووی کد۲۲۲۰

۸۲۵,۰۰۰ تومان۹۹۵,۰۰۰ تومان
ست آباژور حصیری فضای باز بورنووی کد۲۲۱۰ست آباژور حصیری فضای باز بورنووی کد۲۲۱۰

بورنووی

ست آباژور حصیری فضای باز بورنووی کد۲۲۱۰

۹۳۵,۰۰۰ تومان۳,۰۲۵,۰۰۰ تومان
چراغ مطالعه چوبی مدل لوپیکاچراغ مطالعه چوبی مدل لوپیکا

روشنایی تسلا

تخفیف
آباژور رومیزی چوبی مدل داینو اسکوارآباژور رومیزی چوبی مدل داینو اسکوار

روشنایی تسلا

آباژور رومیزی چوبی مدل داینو اسکوار

۳۵۰,۰۰۰ تومان ۲۷۱,۰۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل زیماچراغ آویز چوبی مدل زیما

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل زیما

۲۸۹,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۸۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل هت

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل هت

۶۹۹,۰۰۰ تومان ۴۹۸,۹۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل آلماچراغ آویز چوبی مدل آلما

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل آلما

۱۸۹,۰۰۰ تومان ۱۳۵,۹۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل پلوتونچراغ آویز چوبی مدل پلوتون

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل پلوتون

۴۴۰,۰۰۰ تومان ۳۳۴,۶۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل نپتونچراغ آویز چوبی مدل نپتون

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل نپتون

۲۸۹,۰۰۰ تومان ۲۰۶,۵۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل اورانوسچراغ آویز چوبی مدل اورانوس

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل اورانوس

۱۷۹,۰۰۰ تومان ۱۳۳,۴۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل مینی ژوپیترچراغ آویز چوبی مدل مینی ژوپیتر

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل مینی ژوپیتر

۲۱۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۶۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل ژوپیترچراغ آویز چوبی مدل ژوپیتر

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل ژوپیتر

۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان ۸۵۸,۳۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل مارسچراغ آویز چوبی مدل مارس

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل مارس

۲۱۵,۱۰۰ تومان۶۰۸,۹۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل لاکیچراغ آویز چوبی مدل لاکی

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل لاکی

۱۴۱,۱۰۰ تومان۸۳۶,۸۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل لئوچراغ آویز چوبی مدل لئو

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل لئو

۹۸,۰۰۰ تومان۶۱۰,۰۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل مرینوسچراغ آویز چوبی مدل مرینوس

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل مرینوس

۱۸۶,۷۰۰ تومان۱,۱۳۲,۷۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل نواچراغ آویز چوبی مدل نوا

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل نوا

۱۸۲,۴۰۰ تومان۱,۱۳۲,۷۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل لوراچراغ آویز چوبی مدل لورا

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل لورا

۱۸۲,۴۰۰ تومان۱,۲۱۸,۷۰۰ تومان
تخفیف
چراغ آویز چوبی مدل دلساچراغ آویز چوبی مدل دلسا

روشنایی تسلا

چراغ آویز چوبی مدل دلسا

۱۹۶,۱۰۰ تومان۱,۲۱۹,۵۰۰ تومان
لوستر مدرن متداخل مکعبی مدل VM4151لوستر مدرن متداخل مکعبی مدل VM4151

وودوهوم

آباژور پایه بلند چوبی مدل VF6101آباژور پایه بلند چوبی مدل VF6101

وودوهوم

آباژور رومیزی چوبی مدل W3030آباژور رومیزی چوبی مدل W3030

سان هوم

چراغ آویز چوبی مدل P6056چراغ آویز چوبی مدل P6056

سان هوم

چراغ آویز چوبی مدل P6056

۲۹۱,۵۰۰ تومان
چراغ آویز وودوهوم مدل VM 4149چراغ آویز وودوهوم مدل VM 4149

وودوهوم

چراغ  آویز مدل BEP1622-1

وودوهوم

چراغ آویز مدل BEP1622-1

۳۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ آویز مدل MUM003Cچراغ آویز مدل MUM003C

وودوهوم

چراغ آویز مدل MUM003C

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری ثابت مدل MB6000-1چراغ دیواری ثابت مدل MB6000-1

وودوهوم

چراغ آویز کوچک مدل VHC02چراغ آویز کوچک مدل VHC02

وودوهوم

چراغ آویز کوچک مدل VHC02

۱۳۰,۰۰۰ تومان
آباژور پایه بلند مدل VF 6112آباژور پایه بلند مدل VF 6112

وودوهوم

آباژور پایه بلند مدل VF 6112

۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری ثابت مدل D015-1

وودوهوم

چراغ دیواری ثابت مدل VW 5108چراغ دیواری ثابت مدل VW 5108

وودوهوم

چراغ دیواری ثابت مدل VW 5108

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری قابل تنظیم مدل VW 5109

وودوهوم

لوستر شمعی مدل VL 2141

وودوهوم

لوستر شمعی مدل VL 2141

۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
لوستر مدرن مدل VL 2152لوستر مدرن مدل VL 2152

وودوهوم

لوستر مدرن مدل VL 2152

۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
لوستر مدرن مدل VL 2137لوستر مدرن مدل VL 2137

وودوهوم

لوستر مدرن مدل VL 2137

۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
لوستر مدرن مدل VL 2149-6

وودوهوم

لوستر مدرن مدل VL 2149-6

۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان
لوستر خوشه ای مدل VL 2166لوستر خوشه ای مدل VL 2166

وودوهوم

لوستر خوشه ای مدل VL 2166

۸,۶۳۹,۰۰۰ تومان۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
چراغ دیواری ثابت مدل VL 2149-1چراغ دیواری ثابت مدل VL 2149-1

وودوهوم

لوستر کریستال مدل VL 2131لوستر کریستال مدل VL 2131

وودوهوم

لوستر کریستال مدل VL 2131

۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

انواع روشنایی: لوستر ، چراغ آویز ، چراغ دیواری ، چراغ سقفی ، آباژور

اهمیت نورپردازی در دکوراسیون­‌های امروزی فقط برای روشن کردن محیط نیست بلکه طراحان دکوراسیون از منابع­‌ روشنایی به عنوان یک آیتم دکوراتیو یاد می­‌کنند. لوازم روشن‌کننده منزل حتی در زمان خاموش بودن نیز جزئی از دکور جذاب خانه و یا محل کار شما خواهند بود.
با پیشرفت هر چه بیشتر تکنولوژی، پیشنهاد­ها و ایده­‌های مختلف نورپردازی در دکوراسیون نیز افزایش یافت و طراحان را برای پیشرفت در این رقابت مستلزم به طراحی­‌های جسورانه­‌تر کرد. هوم استایل کلکسیون کاملی از انواع چراغ‌ها، لوسترها، آباژورها و… را به شما ارائه می­‌دهد و همچنین در سایت آن برای هر سبک دکوراسیون یک پیشنهاد فوق­العاده وجود دارد.

از چه نوع روشنایی استفاده کنیم؟

این نوع محصولات برای هر مکانی متغیر است. دیگر مانند گذشته فقط یک لوستر سقفی برای روشن شدن محیط کافی نیست و شما باید برای هر قسمت از خانه متناسب با طراحی و دکوراسیون یک منبع روشنایی مستقل داشته باشید. برخی از این محصولات‌ها عبارتنداز:

  • آباژور: شامل آباژورهای پایه بلند، رومیزی، دکوری، چراغ مطالعه
  • روشنایی دیواری: شامل چراغ خواب و چراغ های دیواری ثابت و قابل تنظیم
  • روشنایی سقف: شامل چراغ آویز، چراغ توکار، چراغ جزیره، چراغ سقفی و انواع لوسترها
  • روشنایی محوطه و تراس: شامل چراغ فانوسی، پایه دار، خورشیدی

– آباژور

آباژور در نظر عموم مردم یک چراغ پایه­‌دار است که قسمت بالایی آن دارای یک کلاهک بوده و بیشتر جنبه­‌ی تزئینی دارد. اما آباژورها یک آیتم مناسب برای متعادل­‌سازی نور محیط محسوب می­‌شوند.
در انتخاب آباژور باید به نوع دکوراسیون و میزان نور مورد نیاز محل قرار­گیری توجه کنید. امروزه آباژورها در انواع مختلفی از طرح، مدل و رنگ برای هر سبک از دکوراسیون وجود دارند. علاوه بر آباژور­، چراغ مطالعه نیز در همین دسته قرار می­‌گیرد. چراغ مطالعه یک آیتم شیک و زیبا برای اتاق کار یا میز کار شما است.

– روشنایی دیواری

چراغ­‌های دیواری معمولا برای نورپردازی اصلی استفاده نمی­‌شوند و کاربرد آن­‌ها برای ایجاد نور در یک نقطه است. از زمان­‌های بسیار دور نیز روشنایی دیواری به وسیله شمع­‌ها و مشعل­‌ها انجام می­‌شده است. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی چراغ‌­ها و لامپ­‌های دیواری جای آن­‌ها را گرفته­‌اند. بسته به سبک و نوع دکوراسیون محل مورد نظر، انواع مختلفی از چراغ دیواری وجود دارد.

– روشنایی سقفی

شناخته­‌شده­‌ترین مدل روشنایی برای فضاهای داخلی روشنایی سقفی است که در واقع همان لامپ­‌ها و لوسترهایی است که به عنوان روشن کننده محیط می­‌شناسیم. انواع متفاوتی از چراغ­‌ها و لوستر­های سقفی فضایی بسیار زیبا و شیک برای خانه­‌ی شما به ارمغان می‌­آورند.

– روشنایی محوطه و تراس

در دکوراسیون جدید طرحی‌­‌های تازه‌ را برای روشن شدن فضای بیرونی خانه فراموش نکنید. شما می‌توانید به راحتی و با استفاده از چند ایده بهترین فضا را برای محیط بیرونی خانه­‌ی خود ایجاد کنید.

چند نکته کوتاه برای نورپردازی

  • لوازم روشن‌کننده منزل بسیار متنوع‌اند. دیگر روشنایی سقفی به تنهایی کافی نیست و باید برای همه­‌ی نقاط از منابع روشن‌کننده استفاده شود.
  • دیوارکوب­‌ها و آباژورها را حتما در دکوراسیون خود قرار دهید.
  • در ترندهای جدید دکوراسیون، نورپردازی مخفی را جدی بگیرید.
  • در هر فضا حداقل از دو نوع منبع متفاوت نور استفاده کنید؛ برای مثال یک دیوارکوب و یک چراغ سقفی.