استفاده از گرین وال یا دیوار سبز که با نام‌های دیگری از جمله دیوار زنده یا باغ عمودی نیز شناخته می‌شود، اخیرا روند رو به رشدی در طراحی فضاهای مختلف داشته است. به کار بردن دیوارهای سبز در طراحی داخلی، طراحی بالکن، طراحی نما و طراحی محوطه با گنجاندن طبیعت زنده در محیط شهری علاوه […]

ادامه مطلب