فروشگاه

همه محصولات فروشگاه

فروشگاه هوم استایل عرضه کننده مدرنترین تجهیزات ساختمان و دکوراسیون از 0 تا 100 توسط تولیدکنندگان ایرانی می باشد.این محصولات توسط مهندسان و طراحان هوم استایل با بیش از 10 سال سابقه در پروژه های بزرگ، انتخاب شده و به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای برای استفاده عموم طبقه بندی شده است. هم اکنون میتوانید اقلام مورد نظر خود را با قیمت درب کارخانه از وبسایت ما سفارش دهید و در صورت نیاز از خدمات نصب حرفه ای بهره ببرید.

فیلتر کردن

فیلتر کردن
جدید
لوستر کریستال مدل سبا کانتر ژرفالوستر کریستال مدل سبا کانتر ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل سبا کانتر ژرفا

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
جدید
لوستر کریستال مدل سبا دایره ای ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل سبا دایره ای ژرفا

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان۸,۳۷۰,۰۰۰ تومان
جدید
چراغ دیواری ثابت مدرن مدل عدسی ژرفاچراغ دیواری ثابت مدرن مدل عدسی ژرفا

لوستر ژرفا

جدید
آباژور پایه بلند مدرن مدل عدسی ژرفا

لوستر ژرفا

جدید
لوستر مدرن مدل عدسی ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر مدرن مدل عدسی ژرفا

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
جدید
لوستر کریستال چیاکو کانتر ژرفالوستر کریستال چیاکو کانتر ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال چیاکو کانتر ژرفا

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
جدید
لوستر کریستال چیاکو دایره ای ژرفالوستر کریستال چیاکو دایره ای ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال چیاکو دایره ای ژرفا

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
جدید
آباژور پایه بلند مدل پولکی ژرفاآباژور پایه بلند مدل پولکی ژرفا

لوستر ژرفا

جدید
لوستر پولکی کانتر ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر پولکی کانتر ژرفا

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
جدید
لوستر پولکی دایره ای ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر پولکی دایره ای ژرفا

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جدید
آباژور پایه بلند مدل پیزا ژرفا

لوستر ژرفا

آباژور پایه بلند مدل پیزا ژرفا

۸۵۰,۰۰۰ تومان۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
جدید
چراغ دیواری ثابت کریستال مدل پیزا ژرفاچراغ دیواری ثابت کریستال مدل پیزا ژرفا

لوستر ژرفا

چراغ دیواری ثابت کریستال مدل پیزا ژرفا

۳۶۰,۰۰۰ تومان۶۵۰,۰۰۰ تومان
جدید
لوستر کریستال مدل پیزا  کانتر ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل پیزا کانتر ژرفا

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
جدید
لوستر کریستال مدل پیزا پروانه دایره ای ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل پیزا پروانه دایره ای ژرفا

۹۵۰,۰۰۰ تومان۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جدید
لوستر کریستال مدل پیزا مربعی ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل پیزا مربعی ژرفا

۴۵۰,۰۰۰ تومان۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
جدید
لوستر کریستال مدل پیزا دایره ای ژرفالوستر کریستال مدل پیزا دایره ای ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل پیزا دایره ای ژرفا

۴۵۰,۰۰۰ تومان۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جدید
لوستر خوشه ای مدل سوزنی ژرفالوستر خوشه ای مدل سوزنی ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر خوشه ای مدل سوزنی ژرفا

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جدید
چراغ دیواری ثابت کریستال مدل پیزا کاردی پهن ژرفا

لوستر ژرفا

جدید
لوستر کریستال مدل پیزا کاردی پهن کانتر ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل پیزا کاردی پهن کانتر ژرفا

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
جدید
لوستر کریستال مدل پیزا دایره ای دولاین ژرفالوستر کریستال مدل پیزا دایره ای دولاین ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل پیزا دایره ای دولاین ژرفا

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
جدید
لوستر کریستال مدل پیزا کاردی پهن دایره ای ژرفالوستر کریستال مدل پیزا کاردی پهن دایره ای ژرفا

لوستر ژرفا

لوستر کریستال مدل پیزا کاردی پهن دایره ای ژرفا

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آینه تراشدار طرح سنگ ایران گلسکوآینه تراشدار طرح سنگ ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه ساده ایران گلسکو مدل فرچاآینه ساده ایران گلسکو مدل فرچا

ایران گلسکو

آینه ساده ایران گلسکو مدل فرچا

۱۵۲,۰۰۰ تومان۱۶۲,۰۰۰ تومان
آینه ساده طرح دایره ایران گلسکو مدل بولاآینه ساده طرح دایره ایران گلسکو مدل بولا

ایران گلسکو

آینه ساده طرح دایره ایران گلسکو مدل بولا

۱۱۱,۰۰۰ تومان۱۲۲,۰۰۰ تومان
آینه ساده طرح قوسی ایران گلسکو مدل فراناآینه ساده طرح قوسی ایران گلسکو مدل فرانا

ایران گلسکو

آینه ساده طرح قوسی ایران گلسکو مدل اونداآینه ساده طرح قوسی ایران گلسکو مدل اوندا

ایران گلسکو

آینه ساده طرح قوسی ایران گلسکو مدل اوندا

۱۴۸,۰۰۰ تومان۱۵۸,۰۰۰ تومان
آینه ساده طرح زنبوری ایران گلسکو مدل وسپاآینه ساده طرح زنبوری ایران گلسکو مدل وسپا

ایران گلسکو

آینه ساده طرح مربع ایران گلسکو مدل فینستراآینه ساده طرح مربع ایران گلسکو مدل فینسترا

ایران گلسکو

آینه ساده طرح مربع ایران گلسکو مدل فینسترا

۹۴,۰۰۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومان
آینه دایره کوچک ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه دایره کوچک ایران گلسکو

۸,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰ تومان
آینه مربع کوچک ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه مربع کوچک ایران گلسکو

۵,۰۰۰ تومان۱۵,۰۰۰ تومان
آینه میکاپ مستطیلی ایران گلسکوآینه میکاپ مستطیلی ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه میکاپ مستطیلی ایران گلسکو

۱,۰۷۱,۰۰۰ تومان۱,۵۶۶,۰۰۰ تومان
آینه میکاپ مربع ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه میکاپ مربع ایران گلسکو

۹۸۴,۰۰۰ تومان۱,۵۰۱,۰۰۰ تومان
آینه میکاپ گرد ایران گلسکوآینه میکاپ گرد ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه میکاپ گرد ایران گلسکو

۷۹۹,۰۰۰ تومان۱,۲۳۹,۰۰۰ تومان
آینه مستطیل نوردار ایران گلسکوآینه مستطیل نوردار ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه مستطیل نوردار ایران گلسکو

۴۴۴,۰۰۰ تومان۷۸۴,۰۰۰ تومان
آینه مربع نوردار ایران گلسکوآینه مربع نوردار ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه مربع نوردار ایران گلسکو

۴۱۴,۰۰۰ تومان۷۱۲,۰۰۰ تومان
آینه دایره نوردار ایران گلسکوآینه دایره نوردار ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه دایره نوردار ایران گلسکو

۴۱۴,۰۰۰ تومان۷۱۲,۰۰۰ تومان
آینه تراشدار طرح گلچین ایران گلسکوآینه تراشدار طرح گلچین ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه تراشدار طرح گلچین ایران گلسکو

۶۷۲,۰۰۰ تومان۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آینه تراشدار طرح قوسدار ایران گلسکوآینه تراشدار طرح قوسدار ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه تراشدار طرح قوسدار ایران گلسکو

۵۱۴,۰۰۰ تومان۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
آینه تراشدار طرح قوسی ایران گلسکوآینه تراشدار طرح قوسی ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه تراشدار طرح قوسی ایران گلسکو

۶۷۲,۰۰۰ تومان۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آینه تراشدار طرح نیلوفر ایران گلسکوآینه تراشدار طرح نیلوفر ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه تراشدار طرح نیلوفر ایران گلسکو

۶۷۲,۰۰۰ تومان۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آینه تراشدار طرح شکسته ایران گلسکوآینه تراشدار طرح شکسته ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه تراشدار طرح شکسته ایران گلسکو

۴۶۹,۰۰۰ تومان۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
آینه تراشدار طرح گلبرگ ایران گلسکوآینه تراشدار طرح گلبرگ ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه تراشدار طرح گلبرگ ایران گلسکو

۵۱۴,۰۰۰ تومان۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
آینه تراشدار طرح ضربدری ایران گلسکوآینه تراشدار طرح ضربدری ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه تراشدار طرح ضربدری ایران گلسکو

۴۶۹,۰۰۰ تومان۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
آینه تراشدار طرح سه بعدی ایران گلسکوآینه تراشدار طرح سه بعدی ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه تراشدار طرح سه بعدی ایران گلسکو

۴۶۹,۰۰۰ تومان۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
آینه تراشدار طرح زنبوری ایران گلسکوآینه تراشدار طرح زنبوری ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه تراشدار طرح زنبوری ایران گلسکو

۴۶۹,۰۰۰ تومان۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
آینه تراشدار طرح سه وجهی ایران گلسکوآینه تراشدار طرح سه وجهی ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه تراشدار طرح سه وجهی ایران گلسکو

۴۶۹,۰۰۰ تومان۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
آینه تراشدار طرح برگی ایران گلسکوآینه تراشدار طرح برگی ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه تراشدار طرح برگی ایران گلسکو

۴۶۹,۰۰۰ تومان۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
آینه تراشدار طرح درخت سندبلاست ایران گلسکوآینه تراشدار طرح درخت سندبلاست ایران گلسکو

ایران گلسکو

آینه تراشدار طرح درخت سندبلاست ایران گلسکو

۸۹۵,۰۰۰ تومان۹۵۵,۰۰۰ تومان