بورنووی

فیلتر کردن

فیلتر کردن
تخفیف
میز بار حصیری بورنووی مدل ویکتوریا

بورنووی

میز بار حصیری بورنووی مدل ویکتوریا

۴,۰۰۶,۹۰۰ تومان ۳,۶۹۳,۳۰۰ تومان
تخفیف
میز جلو مبلی حصیری بورنووی مدل فلوریدا

بورنووی

میز جلو مبلی حصیری بورنووی مدل فلوریدا

۴,۰۰۶,۹۰۰ تومان ۳,۶۹۳,۳۰۰ تومان
تخفیف
میز جلو مبلی حصیری بورنووی مدل فلوریدا یو شکل

بورنووی

میز جلو مبلی حصیری بورنووی مدل فلوریدا یو شکل

۳,۱۷۵,۳۰۰ تومان ۲,۹۲۶,۸۰۰ تومان
تخفیف
میز جلو مبلی مستطیلی حصیری بورنوویمیز جلو مبلی مستطیلی حصیری بورنووی

بورنووی

میز جلو مبلی مستطیلی حصیری بورنووی

۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۸۵,۵۰۰ تومان
تخفیف
میز بار مربع تمام بافت حصیری بورنووی

بورنووی

میز بار مربع تمام بافت حصیری بورنووی

۴,۹۷۷,۱۰۰ تومان ۴,۵۸۷,۵۰۰ تومان
تخفیف
میز مستطیل پایه کنار حصیری بورنووی

بورنووی

میز مستطیل پایه کنار حصیری بورنووی

۵,۰۰۲,۳۰۰ تومان ۴,۶۱۰,۷۰۰ تومان
تخفیف
میز گرد حصیری بورنووی مدل رز

بورنووی

میز گرد حصیری بورنووی مدل رز

۲,۱۷۹,۹۰۰ تومان ۲,۰۰۹,۳۰۰ تومان
تخفیف
میز دایره ای حصیری بورنووی مدل آرامیس

بورنووی

میز دایره ای حصیری بورنووی مدل آرامیس

۲,۷۳۴,۳۰۰ تومان ۲,۵۲۰,۳۰۰ تومان
تخفیف
میز بار مستطیلی حصیری بورنووی کد۱۹

بورنووی

میز بار مستطیلی حصیری بورنووی کد۱۹

۶,۱۳۶,۳۰۰ تومان ۵,۶۵۵,۹۰۰ تومان
تخفیف
میز مستطیلی حصیری بورنووی مدل موناکو

بورنووی

میز مستطیلی حصیری بورنووی مدل موناکو

۲,۵۸۳,۰۰۰ تومان ۲,۳۸۰,۹۰۰ تومان
تخفیف
میز مستطیلی حصیری بورنووی مدل بالی

بورنووی

میز مستطیلی حصیری بورنووی مدل بالی

۴,۳۸۹,۰۰۰ تومان ۴,۰۴۵,۵۰۰ تومان
تخفیف
میز مربعی حصیری تراس بورنوویمیز مربعی حصیری تراس بورنووی

بورنووی

میز مربعی حصیری تراس بورنووی

۲,۴۷۸,۰۰۰ تومان ۲,۲۸۴,۱۰۰ تومان
تخفیف
میز گرد حصیری فضای باز بورنوویمیز گرد حصیری فضای باز بورنووی

بورنووی

میز گرد حصیری فضای باز بورنووی

۱,۷۴۲,۲۰۰ تومان۵,۲۷۴,۵۰۰ تومان
تخفیف
آلاچیق مدرن دو طبقه حصیری بورنووی مدل پایا پلاسآلاچیق مدرن دو طبقه حصیری بورنووی مدل پایا پلاس

بورنووی

آلاچیق مدرن دو طبقه حصیری بورنووی مدل پایا پلاس

۱۷۲,۶۲۰,۱۰۰ تومان ۱۵۹,۱۰۲,۴۰۰ تومان
تخفیف
میز حصیری مستطیلی فضای باز بورنوویمیز حصیری مستطیلی فضای باز بورنووی

بورنووی

میز حصیری مستطیلی فضای باز بورنووی

۳,۱۹۳,۸۰۰ تومان۴,۴۴۲,۳۰۰ تومان
تخفیف
چراغ باغی حصیری بورنووی مدل مکعبیچراغ باغی حصیری بورنووی مدل مکعبی

بورنووی

چراغ باغی حصیری بورنووی مدل مکعبی

۲,۱۱۶,۹۰۰ تومان ۱,۹۵۱,۲۰۰ تومان
تخفیف
صندلی کودک حصیری بورنووی مدل چیچکصندلی کودک حصیری بورنووی مدل چیچک

بورنووی

صندلی کودک حصیری بورنووی مدل چیچک

۲,۲۰۵,۱۰۰ تومان ۲,۰۳۲,۶۰۰ تومان
تخفیف
آبنما حصیری بورنووی مدل دنیز

بورنووی

آبنما حصیری بورنووی مدل دنیز

۶,۵۰۱,۷۰۰ تومان ۵,۹۹۲,۸۰۰ تومان
تخفیف
آباژور حصیری بورنووی مدل برناآباژور حصیری بورنووی مدل برنا

بورنووی

آباژور حصیری بورنووی مدل برنا

۳,۹۶۹,۱۰۰ تومان ۳,۶۵۸,۴۰۰ تومان
تخفیف
چراغ باغی حصیری بورنووی کد۲۲۲۰چراغ باغی حصیری بورنووی کد۲۲۲۰

بورنووی

چراغ باغی حصیری بورنووی کد۲۲۲۰

۸۶۱,۵۰۰ تومان۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان
تخفیف
ست آباژور حصیری فضای باز بورنووی کد۲۲۱۰ست آباژور حصیری فضای باز بورنووی کد۲۲۱۰

بورنووی

ست آباژور حصیری فضای باز بورنووی کد۲۲۱۰

۱,۰۳۵,۷۰۰ تومان۳,۲۷۱,۲۰۰ تومان
تخفیف
تاب حصیری بورنووی و فلزی مدل ارمتاب حصیری بورنووی و فلزی مدل ارم

بورنووی

تاب حصیری بورنووی و فلزی مدل ارم

۱۷,۱۲۳,۵۰۰ تومان ۱۵,۷۸۲,۸۰۰ تومان
تخفیف
ست گلدان حصیری بورنووی مدل پولارست گلدان حصیری بورنووی مدل پولار

بورنووی

ست گلدان حصیری بورنووی مدل پولار

۷۲۶,۰۰۰ تومان۹۵۸,۳۰۰ تومان
تخفیف
ست گلدان حصیری بورنووی مدل پاناماست گلدان حصیری بورنووی مدل پاناما

بورنووی

ست گلدان حصیری بورنووی مدل پاناما

۷۲۶,۰۰۰ تومان۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان
تخفیف
گلدان حصیری بورنووی مدل پامچالگلدان حصیری بورنووی مدل پامچال

بورنووی

گلدان حصیری بورنووی مدل پامچال

۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان۱,۲۳۹,۰۰۰ تومان
تخفیف
تخت روز حصیری بورنووی مدل میلانتخت روز حصیری بورنووی مدل میلان

بورنووی

تخت روز حصیری بورنووی مدل میلان

۱۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۵۵,۳۰۰ تومان
تخفیف
تخت استخری حصیری بورنووی مدل مارستخت استخری حصیری بورنووی مدل مارس

بورنووی

تخت استخری حصیری بورنووی مدل مارس

۵,۳۳۴,۰۰۰ تومان ۴,۹۱۶,۵۰۰ تومان
تخفیف
تخت استخر باغی حصیری بورنووی مدل میراتخت استخر باغی حصیری بورنووی مدل میرا

بورنووی

تخت استخر باغی حصیری بورنووی مدل میرا

۴,۸۰۹,۰۰۰ تومان ۴,۴۳۲,۶۰۰ تومان
تخفیف
ست میز و صندلی خمره ای بورنووی مدل ارکیدست میز و صندلی خمره ای بورنووی مدل ارکید

بورنووی

ست میز و صندلی خمره ای بورنووی مدل ارکید

۱,۰۳۵,۷۰۰ تومان۶,۲۰۳,۵۰۰ تومان
تخفیف
ست مبلمان حصیری بورنووی چهار نفره مدل پاتریسست مبلمان حصیری بورنووی چهار نفره مدل پاتریس

بورنووی

ست مبلمان حصیری بورنووی چهار نفره مدل پاتریس

۹,۴۷۶,۲۵۰ تومان ۸,۷۳۴,۳۰۰ تومان
تخفیف
میز و صندلی چرخان حصیری بورنووی مدل لاوانمیز و صندلی چرخان حصیری بورنووی مدل لاوان

بورنووی

میز و صندلی چرخان حصیری بورنووی مدل لاوان

۱,۰۳۵,۷۰۰ تومان۵,۸۱۶,۴۰۰ تومان
تخفیف
صندلی پاف حصیری بورنووی مدل میشاصندلی پاف حصیری بورنووی مدل میشا

بورنووی

صندلی پاف حصیری بورنووی مدل میشا

۱,۱۲۳,۵۰۰ تومان ۱,۰۳۵,۷۰۰ تومان
تخفیف
صندلی ناهارخوری حصیری بورنووی مدل سناتورصندلی ناهارخوری حصیری بورنووی مدل سناتور

بورنووی

صندلی ناهارخوری حصیری بورنووی مدل سناتور

۲,۵۹۳,۵۰۰ تومان ۲,۳۹۰,۶۰۰ تومان
تخفیف
ست مبلمان حصیری بورنووی مدل گلوریاست مبلمان حصیری بورنووی مدل گلوریا

بورنووی

ست مبلمان حصیری بورنووی مدل گلوریا

۲,۷۵۸,۳۰۰ تومان۵,۹۹۰,۷۰۰ تومان
تخفیف
ست میز و صندلی حصیری بورنووی مدل فلوریداست میز و صندلی حصیری بورنووی مدل فلوریدا

بورنووی

ست میز و صندلی حصیری بورنووی مدل فلوریدا

۱,۶۷۴,۴۰۰ تومان۴,۳۲۶,۲۰۰ تومان
تخفیف
صندلی ناهارخوری باغی بورنووی مدل برناصندلی ناهارخوری باغی بورنووی مدل برنا

بورنووی

صندلی ناهارخوری باغی بورنووی مدل برنا

۳,۲۷۶,۰۰۰ تومان ۳,۰۱۹,۶۰۰ تومان
تخفیف
ست مبلمان فضای باز بورنووی مدل برناست مبلمان فضای باز بورنووی مدل برنا

بورنووی

ست مبلمان فضای باز بورنووی مدل برنا

۲۳,۵۷۲,۵۰۰ تومان ۲۱,۷۲۶,۷۰۰ تومان
تخفیف
ست میزو صندلی غذاخوری بورنووی مدل برناست میزو صندلی غذاخوری بورنووی مدل برنا

بورنووی

ست میزو صندلی غذاخوری بورنووی مدل برنا

۲۶,۱۰۳,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۵۹,۱۰۰ تومان
تخفیف
ست میز و صندلی حصیری بورنووی مدل ویکتوریاست میز و صندلی حصیری بورنووی مدل ویکتوریا

بورنووی

ست میز و صندلی حصیری بورنووی مدل ویکتوریا

۸۳۲,۵۰۰ تومان۱۳,۶۸۴,۵۰۰ تومان
تخفیف
صندلی دسته دار حصیری بورنووی مدل ویکتوریاصندلی دسته دار حصیری بورنووی مدل ویکتوریا

بورنووی

صندلی دسته دار حصیری بورنووی مدل ویکتوریا

۱,۹۷۴,۰۰۰ تومان ۱,۸۱۹,۶۰۰ تومان
تخفیف
ست میز و صندلی حصیری بورنووی شش نفره مدل رویانست میز و صندلی حصیری بورنووی شش نفره مدل رویان

بورنووی

ست میز و صندلی حصیری بورنووی شش نفره مدل رویان

۱۹,۳۵۱,۵۰۰ تومان ۱۷,۸۳۶,۲۰۰ تومان
تخفیف
صندلی دسته دار حصیری بورنووی مدل بالیصندلی دسته دار حصیری بورنووی مدل بالی

بورنووی

صندلی دسته دار حصیری بورنووی مدل بالی

۳,۱۱۲,۳۰۰ تومان ۲,۸۶۸,۷۰۰ تومان
تخفیف
ست میز صندلی حصیری بورنووی شش نفره مدل بالیست میز صندلی حصیری بورنووی شش نفره مدل بالی

بورنووی

ست میز صندلی حصیری بورنووی شش نفره مدل بالی

۲۳,۹۴۰,۱۰۰ تومان ۲۲,۰۶۵,۴۰۰ تومان
تخفیف
صندلی دسته دار حصیری بورنووی مدل رویانصندلی دسته دار حصیری بورنووی مدل رویان

بورنووی

صندلی دسته دار حصیری بورنووی مدل رویان

۲,۳۸۸,۷۵۰ تومان ۲,۲۰۱,۹۰۰ تومان
تخفیف
ست میز صندلی حصیری بورنووی چهار نفره مدل موناکوست میز صندلی حصیری بورنووی چهار نفره مدل موناکو

بورنووی

ست میز صندلی حصیری بورنووی چهار نفره مدل موناکو

۸,۳۳۷,۰۰۰ تومان ۷,۶۸۴,۲۰۰ تومان
تخفیف
صندلی دسته دار حصیری بورنووی مدل موناکوصندلی دسته دار حصیری بورنووی مدل موناکو

بورنووی

صندلی دسته دار حصیری بورنووی مدل موناکو

۱,۴۳۸,۵۰۰ تومان ۱,۳۲۶,۰۰۰ تومان
تخفیف
میز و صندلی حصیری کم جا بورنووی مدل تونسمیز و صندلی حصیری کم جا بورنووی مدل تونس

بورنووی

میز و صندلی حصیری کم جا بورنووی مدل تونس

۱,۶۷۴,۴۰۰ تومان۵,۷۸۷,۴۰۰ تومان

بافت و رنگ محصولات بورنووی

هنر دست بافندگان ایران زمین در بالاترین کیفیت